PGS nieuws


 • 31
  Jul
  Richtlijn voor PGS 37-1 Energieopslagsystemen (EOS) is nu gepubliceerd en kan worden toegepast

  We maken steeds vaker gebruik van Energie Opslag Systemen met lithium batterijen. Om dit op een verantwoorde manier te doen, is in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen PGS 37-1 ontwikkeld door een team van experts vanuit bedrijfsleven en overheden. Na een uitgebreid en zorgvuldig proces en goedkeuring door de PGS-stuurgroep, is nu het document als definitief concept gereed voor publicatie. PGS 37-1 richt zich specifiek op de veiligheid van lithiumhoudende energiedragers en de juiste toepassing ervan in een Energie Opslag Systeem (EOS). PGS 37-1 zorgt voor uniforme maatregelen, wat essentieel is gezien de snelle opkomst van EOS’en in zowel de industrie als de woonomgeving. PGS 37-2 over opslag van lithiumhoudende energiedragers sluit aan op dit eerste deel en zal binnenkort worden gepubliceerd.

 • 30
  Jun
  PGS Jaarverslag 2022

  U vindt het jaarverslag hier: PGS Jaarverslag 2022

 • 26
  Jun
  Commentaarronde geopend voor PGS 6: Aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal

  PGS 6:2023 betreft een beperkte herziening van PGS 6:2021. De aanpassing van PGS 6:2021 had tot doel de stelselherziening van het Nederlandse omgevingsrecht door te voeren in de richtlijn. Na de oplevering van de PGS 6:2021 resteerden er een aantal inhoudelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten welke buiten de scope van die herziening vielen en in 2021 niet zijn meegenomen. Deze punten zijn in de versie PGS 6:2023 alsnog verwerkt. De conceptversie van deze richtlijn is nu gereed. Door middel van de openbare commentaarronde kunnen belanghebbenden suggesties meegeven vanuit de praktijk voordat de definitieve richtlijn wordt gepubliceerd. Alleen commentaren op de gewijzigde delen zullen in behandeling genomen worden. Een overzicht van de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen is opgenomen in Bijlage P. Commentaren op ongewijzigde delen zullen in een volgende herziening meegenomen worden.

Oudere berichten