PGS nieuws


 • 17
  Nov
  Publicatie definitieve versie PGS 25: CNG-afleverinstallaties voor motorvoertuigen

  PGS 25 beschrijft de maatregelen die moeten worden genomen voor de veilige toepassing van installaties voor het afleveren van aardgas en biogas aan voertuigen, vaartuigen en werktuigen. Deze richtlijn geeft uniforme regelgeving. De richtlijn gaat zowel over aardgas- als biogasafleverinstallaties.

 • 17
  Nov
  Publicatie definitief concept PGS 38: Multi-energiestations

  PGS 38 heeft betrekking op een veilige aflevering van een combinatie van energiedragers aan voertuigen en werktuigen.

  Door de energietransitie komen er steeds meer multi-energie stations (MES) in Nederland. Dat zijn stations met afleverinstallaties voor verschillende energiedragers, waaronder een oplaadvoorziening voor elektrische voertuigen en werktuigen. Voor de verschillende brandstoffen afzonderlijk is er regelgeving en zijn er richtlijnen, maar voor de combinatie van brandstoffen – zoals bij MES-stations – moet dit nog worden vastgelegd. Na goedkeuring door de PGS-stuurgroep, is het document nu gereed voor publicatie als definitief concept en gebruik in de praktijk.

 • 09
  Nov
  Publicatie PGS 36: Waterstof - stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen

  De verwachting is dat vaker voor voertuigen op waterstof wordt gekozen nu er ook meer waterstofstations worden gebouwd. Deze auto’s moeten vervolgens ook op een veilige manier worden onderhouden. Deze richtlijn beschrijft de maatregelen die moeten worden genomen om op een veilige manier onderhoud te kunnen uitvoeren. Er zijn twee PGS-richtlijnen die gaan over het veilig bedrijfsmatig stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen. PGS 26:2021 gaat over de brandstoffen LNG/CNG en PGS 36:2023 gaat over waterstof. Als PGS 36 eenmaal van kracht wordt, geeft dit uniforme regelgeving. Deze richtlijn gaat zowel over gasvormige als vloeibare waterstof. 

Oudere berichten