PGS nieuws


 • 06
  Mar
  Publicatie definitieve versie PGS 6: Aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal

  PGS 6 bevat aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal en toelichting op de regels zoals die in Seveso III en de daarmee verbonden Nederlandse wet- en regelgeving zijn vastgelegd en betrekking hebben op de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen. Nu het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) PGS 6 heeft vastgesteld, is deze gepubliceerd als definitieve versie.

 • 28
  Feb
  Publicatie definitieve versie PGS 31: hernieuwde richtlijn voor gevaarlijke vloeistoffen in tanks

  De definitieve versie van de hernieuwde richtlijn PGS 31 Nieuwe Stijl ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ is gepubliceerd op de PGS-website. In PGS 31 zijn regels opgenomen voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen (anders dan vloeibare brandstoffen) in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties.

 • 15
  Feb
  PGS-handreiking Gelijkwaardigheid is gepubliceerd en kan worden toegepast

  Bedrijven maken steeds vaker gebruik van de mogelijkheid om gelijkwaardige maatregelen aan te vragen bij Bevoegd Gezag en Veiligheidsregio. Om dit op een verantwoorde manier te doen, is de PGS-handreiking Gelijkwaardigheid ontwikkeld door een team van experts vanuit bedrijfsleven en overheden. Na een uitgebreid en zorgvuldig proces en goedkeuring door de PGS-stuurgroep, is het document nu als definitieve versie gereed voor publicatie.

Oudere berichten