Explosieven voor civiel gebruik: bovengrondse opslag


PGS 32 is een richtlijn voor de veilige opslag van explosieven voor civiel gebruik, inclusief de bepaling van veiligheidsafstanden. Deze publicatie bevat de stand der techniek relevant voor de bovengrondse opslag van explosieven voor civiel gebruik volgens de meest recente inzichten. PGS 32 is een kennisdocument voor overheid en bedrijfsleven. Belangrijke punten waarop PGS 32 antwoord geeft, zijn:

- eisen aan permanente opslag van explosieven met betrekking tot constructie, brandveiligheid en beveiliging;

- voorbeelden van effectbeperkende maatregelen.

PGS-32

PGS 32:2016 versie 1.0

Voorgaande publicaties