Waterstof

Richtlijn voor het veilig bedrijfsmatig stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen


De verwachting is dat, nu er meer waterstofstations worden gebouwd, er vaker voor motorvoertuigen op waterstof wordt gekozen. Deze motorvoertuigen moeten vervolgens ook op een veilige manier worden onderhouden en gestald. PGS 36 beschrijft de maatregelen die moeten worden genomen zodat op een veilige wijze bedrijfsmatig onderhoud aan de motorvoertuigen kan worden uitgevoerd en deze veilig worden gestald. PGS 36 is in september 2022 gepubliceerd als concept onder de werknaam PGS 26-2 versie 0.1. Aansluitend heeft er gedurende twee maanden een openbare commentaarronde plaatsgevonden. Momenteel wordt gewerkt aan de afronding van de publicatie. PGS 36 is een toevoeging aan PGS 26:2021 (t.b.v. brandstoffen LNG/CNG) en kan als een apart document worden toegepast voor motorvoertuigen op waterstof. Als PGS 36 eenmaal van kracht wordt, geeft dit uniforme regelgeving. Deze richtlijn gaat zowel over gasvormige als vloeibare waterstof.

PGS-36

PGS 26-2:2022 versie 0.1 (SEPTEMBER 2022)

Voorgaande publicaties

Actualisatie planning

2320
2320
2320
2420
2420
2420
2520
2520
2520