Waterstof

Richtlijn voor het veilig bedrijfsmatig stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen


PGS 36 beschrijft de maatregelen die moeten worden genomen zodat op een veilige wijze bedrijfsmatig onderhoud aan de motorvoertuigen kan worden uitgevoerd en deze veilig worden gestald. De verwachting is dat, nu er meer waterstofstations worden gebouwd, er vaker voor motorvoertuigen op waterstof wordt gekozen. Deze motorvoertuigen moeten vervolgens ook op een veilige manier worden onderhouden en gestald.  PGS 36 is een toevoeging aan PGS 26:2021 (t.b.v. brandstoffen LNG/CNG) en kan als een apart document worden toegepast voor motorvoertuigen op waterstof. Deze richtlijn gaat zowel over gasvormige als vloeibare waterstof. 

Nu de PGS is vastgesteld door de PGS-stuurgroep en goedgekeurd door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb), is de definitieve versie gepubliceerd. 

Een overzicht van de PGS-richtlijnen en de eventueel aangewezen versie in de Omgevingsregeling vindt u op de website van het IPLO: Overzicht PGS-richtlijnen. Hier vindt u ook informatie over ‘vooruitlopen’ indien de laatste PGS-versie (nog) niet is aangewezen in de Omgevingsregeling. 

Meer informatie over PGS Nieuwe Stijl vindt u in de korte introductievideo.

PGS-36

PGS 36:2023 versie 1.0 (NOVEMBER 2023)

Voorgaande publicaties