Login

Deelnemers van PGS teams, Adviescommissie, Stuurgroep en het Programmabureau kunnen de link hieronder gebruiken om toegang te krijgen tot de projectomgeving waarin beheerinformatie en werkdocumenten met elkaar gedeeld kunnen worden.

Klik hier om naar de projectomgeving te gaan.

Om in te kunnen loggen op deze projectomgeving heeft u een emailadres nodig en een wachtwoord. Als u deelneemt in ÊÊn van de hiervoor genoemde groepen en u heeft nog geen toegang tot de projectomgeving dan kunt u contact opnemen met het programmabureau via [email protected].