Publicatie PGS 36: Waterstof - stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen

9 November 2023

Waterstof auto
Waterstof auto

De verwachting is dat vaker voor voertuigen op waterstof wordt gekozen nu er ook meer waterstofstations worden gebouwd. Deze auto’s moeten vervolgens ook op een veilige manier worden onderhouden. Deze richtlijn beschrijft de maatregelen die moeten worden genomen om op een veilige manier onderhoud te kunnen uitvoeren. Er zijn twee PGS-richtlijnen die gaan over het veilig bedrijfsmatig stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen. PGS 26:2021 gaat over de brandstoffen LNG/CNG en PGS 36:2023 gaat over waterstof. Als PGS 36 eenmaal van kracht wordt, geeft dit uniforme regelgeving. Deze richtlijn gaat zowel over gasvormige als vloeibare waterstof. Waarom is PGS 36 voor voertuigen op waterstof nodig?

Het aantal voertuigen op waterstof neemt in de komende jaren toe. Dit betekent ook dat periodiek onder onderhoud aan het voertuig moet worden uitgevoerd. Dit brengt gevaren met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het bezwijken van een drukhouder met daarin opgeslagen gecomprimeerd gas. Hierdoor kan een lek ontstaan waardoor waterstof onder druk vrijkomt. Wanneer de gaswolk wordt ontstoken kan een explosie ontstaan. Op dit moment is er nog maar beperkte wet- en regelgeving voor het onderhouden van voertuigen op waterstof. Daarom is de PGS-beheerorganisatie door diverse stakeholders gevraagd een PGS-richtlijn met maatregelen op te stellen.

In PGS 36 zijn maatregelen tot stand gekomen met een risicobenadering. Dit houdt in dat is geanalyseerd welke risico's er zijn bij het onderhouden van voertuigen op waterstof. De situaties waarbij het mis kan gaan en die leiden tot ongewenste, gevaarlijke gevolgen vanwege bijvoorbeeld het bezwijken van de drukhouder, zijn beschreven in scenario´s. Voor deze scenario's zijn doelen geformuleerd gericht op het beheersen van de risico's. Met maatregelen kan een bedrijf aan een doel voldoen.

Waarover gaat de richtlijn?

Het doel van deze PGS-richtlijn is om vast te leggen met welke maatregelen de risico’s tijdens het uitvoeren van onderhoud van voertuigen op waterstof te beheersen zijn. Deze maatregelen zijn gebaseerd op een risicobenadering die uitgaat van scenario's die zich voor kunnen doen. Deze richtlijn gaat uit van twee soorten werkplaatsen:

- werkplaats-light (wel onderhoud maar géén reparatie aan de waterstof-installatie);

- werkplaats (zowel onderhoud als reparatie aan de waterstof-installatie).

Aan een werkplaats waar reparaties worden uitgevoerd aan een waterstof-installatie worden strengere eisen gesteld dan aan een werkplaats waar dit niet het geval is. De verwachting is dat merendeel van de werkplaatsen vallen onder werkplaats-light. Werkplaats-light betreft de situatie waar geen additionele maatregelen hoeft te worden genomen wanneer niet aan de waterstofinstallatie wordt gewerkt, bijvoorbeeld een bandenwissel. 

Moet ik straks aan de PGS 36 richtlijn voldoen?

Nu de PGS is vastgesteld door de PGS-stuurgroep en goedgekeurd door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb), kan deze worden gepubliceerd. Het voornemen bestaat om PGS 36 vervolgens aan te wijzen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Op welke wijze bedrijfsleven en overheden gebruik kunnen maken van PGS 36 in de periode totdat deze is aangewezen in het Bal, is te vinden op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO): Vooruitlopen op toekomstige PGS-richtlijnen.

U vindt PGS 36:2023 versie 1.0 (november 2023) hier.

Bent u op zoek naar meer informatie?

Voor vragen en reacties kunt u terecht bij het PGS-programmabureau, e-mail: [email protected]

Bekijk compleet PGS nieuws archief