Toepassing van propaan

Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige toepassing van propaan


Deze richtlijn heeft betrekking op bedrijfsmatige toepassing van propaan in diverse situaties, in veel gevallen buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer. De eisen uit deze richtlijn worden daarom vaak middels de arbeidsomstandighedenwetgeving, de APV of anderszins op een activiteit van toepassing verklaard.  De publicatie volgt voornamelijk een benadering waarbij het in stand houden van de technische integriteit van de installatie vooropstaat, waar verantwoordelijkheden in de keten zijn vastgelegd en waarbij de dagelijkse veilige bedrijfsvoering is gewaarborgd middels een duidelijk stelsel van middelvoorschriften.

PGS-22

PGS 22:2008 versie 1.10 (september 2008)

Voorgaande publicaties