Ammoniak – Opslag en verlading

Richtlijn voor het veilig opslaan en verladen van ammoniak


Deze PGS 12 interim bevat maatregelen waarmee de risico's van het opslaan en verladen van ammoniak te beheersen zijn.Β Een interim PGS is een tussentijdse versie die invulling geeft aan de Omgevingswet zo lang PGS 12 Nieuwe Stijl nog niet gereed is.

PGS 12 interim versie 1.0 is gelijk aan versie 0.2 die in september 2020 is vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) en invulling geeft aan wettelijke kaders op het gebied van omgeving en arbeidsomstandigenheden. Het versienummer is aangepast vanwege de aanstaande invoering van de Omgevingswet en de verwijzingen die daarin zijn opgenomen.Β Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan deze PGS interim al worden toegepast. Hoe dat werkt leest uΒ hier.Β  Β 

PGS-12

PGS 12:2021 versie 1.0 (augustus 2021) – interim PGS

Overige beschikbare publicaties

PGS 12:2020 versie 0.2 (april 2020) – interim PGS

Voorgaande publicaties

Actualisatie planning

2320
2320
2420
2420
2420
2520
2520
2520