Ammoniak – Opslag en verlading

Richtlijn voor het veilig opslaan en verladen van ammoniak


PGS 12:2021 versie 1.0 (augustus 2021) bevat maatregelen waarmee de risico's van het opslaan en verladen van ammoniak te beheersen zijn. Dit is een interim PGS, een tussentijdse versie die invulling geeft aan de Omgevingswet zo lang PGS 12 Nieuwe Stijl nog niet gereed is.

Op dit moment wordt PGS 12:2021 versie 1.0 (augustus 2021) aangewezen in de Omgevingswet. Deze versie is verouderd. Voor bijvoorbeeld nieuwe vergunningen kan dus niet zondermeer gebruik meer worden gemaakt van deze versie. Om deze reden wordt sinds maart 2023 gewerkt aan een herziening van PGS 12.

De herziening van PGS 12:2021 versie 1.0 (augustus 2021) zal in 3 fasen tot stand komen, waarna er weer een volledig herziene PGS 12 beschikbaar zal zijn.

De eerste fase zal zich uitsluitend richten op “Nieuwbouw van opslag voor en verlading van koude, vloeibare atmosferische ammoniak”. Bestaande tanks en ombouw naar ammoniak tanks wordt daarna in fase 2 opgepakt. In de derde fase zal de (kleinere) opslag van warme ammoniak worden herzien (fase 3).

De definitieve versie (0.3) van fase 1 van PGS 12 (nieuwbouw) is 17 juli 2024 gepubliceerd, na vaststelling door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). De definitieve versie is inhoudelijk gelijk aan het definitieve concept (versie 0.2). Voor de onderdelen van fase 2 en 3, die nog niet zijn herzien, blijft de huidige PGS 12:2021 versie 1.0 (augustus 2021) onverkort van kracht.

Na afronding van fase 2 zal dit onderdeel worden toegevoegd aan fase 1 en in een nieuwe conceptversie worden gepubliceerd. Voor de onderdelen van fase 3 die nog niet zijn herzien blijft de huidige PGS 12:2021 versie 1.0 (augustus 2021) onverkort van kracht.

Wanneer ook fase 3 is afgerond zal ook dit onderdeel worden toegevoegd en gepubliceerd waarmee PGS 12 in zijn geheel is herzien en waarmee er weer één PGS 12 (2024 versie) zal zijn, die de huidige PGS 12:2021 versie 1.0 (augustus 2021) zal vervangen.

Een overzicht van de PGS-richtlijnen en de eventueel aangewezen versie in de Omgevingsregeling vindt u op de website van het IPLO: Overzicht PGS-richtlijnen. Hier vindt u ook informatie over ‘vooruitlopen’ indien de laatste PGS-versie (nog) niet is aangewezen in de Omgevingsregeling. 

Meer informatie over PGS Nieuwe Stijl vindt u in de korte introductievideo.

Voorgaande publicaties

Actualisatie planning

2420
2420
2420
2520
2520
2520
2620
2620
2620