Aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal


PGS 6 bevat aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal en toelichting op de regels zoals die in Seveso III en de daarmee verbonden Nederlandse wet- en regelgeving zijn vastgelegd en betrekking hebben op de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen.

PGS 6:2023 versie 1.0 (januari 2024) 

PGS 6:2023 versie 1.0 (januari 2024) is goedgekeurd door de PGS-stuurgroep en vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Het betreft een beperkte herziening van PGS 6:2021. De aanpassing van PGS 6:2021 had tot doel de stelselherziening van het Nederlandse omgevingsrecht door te voeren in de richtlijn. Na de oplevering van de PGS 6:2021 resteerden er een aantal inhoudelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten welke buiten de scope van die herziening vielen en in 2021 niet zijn meegenomen. Deze punten zijn in PGS 6:2023 versie 1.0 (januari 2024) alsnog verwerkt.

PGS 6 heeft geen dwingend karakter. Dit houdt in dat een Seveso-inrichting ervoor kan kiezen om op een andere manier invulling te geven aan de gestelde eisen, onder de voorwaarde dat deze voldoet aan de wet- en regelgeving. In de periode tot goedkeuring door het BOb kan PGS 6 al worden toegepast. Inhoudelijk zal de richtlijn niet meer veranderen.

Voor alle actuele informatie met betrekking tot de uitvoering kunt u terecht op http://brzoplus.nl.

PGS-6

PGS 6:2023 versie 1.0 (januari 2024)

Voorgaande publicaties