Propaan – Opslag

Richtlijn voor de veilige opslag van propaan, propeen en butaan en mengsels daarvan


PGS 19 Nieuwe Stijl bevat maatregelen waarmee de risico's van de opslag van propaan, butaan en mengsels van propaan en butaan te beheersen zijn.

PGS 19 Nieuwe Stijl versie 1.0 (september 2021) is een digitale PGS. Met de digitale PGS is beoogd om PGS’en in Nieuwe Stijl beter doorzoekbaar en overzichtelijker te maken. Inhoudelijk is PGS 19 Nieuwe Stijl versie 1.0 (September 2021) gelijk aan de door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) in september 2020 vastgestelde PGS 19 versie 0.2 en geeft deze invulling aan wettelijke kaders op het gebied van omgeving en arbeidsomstandigenheden. 

Een overzicht van de PGS-richtlijnen en de eventueel aangewezen versie in de Omgevingsregeling vindt u op de website van het IPLO: Overzicht PGS-richtlijnen. Hier vindt u ook informatie over ‘vooruitlopen’ indien de laatste PGS-versie (nog) niet is aangewezen in de Omgevingsregeling. 

Meer informatie over PGS Nieuwe Stijl vindt u in de korte introductievideo.

PGS-19

PGS19:2021 Versie 1.0 (September 2021)

Overige beschikbare publicaties

PGS 19:2020 versie 0.2 (april 2020)

Voorgaande publicaties