PGS 37-2 ‘Lithiumhoudende energiedragers: Opslag’ is gepubliceerd en kan worden toegepast

8 November 2023

Magazijnopslag Energiedragers
Magazijnopslag Energiedragers

PGS 37-2 heeft betrekking op de veiligheid van lithiumhoudende energiedragers en is gericht op de juiste opslag daarvan.

Het gebruik van lithiumhoudende energiedragers neemt steeds meer toe, wat tevens vraagt om zorgvuldige overwegingen voor veilige opslag. Met het oog op verantwoorde inrichting en uitvoering van opslag is binnen de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) deel 37-2 ontwikkeld door een deskundigen team bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en overheidsinstellingen. Na een grondig en uitvoerig proces, gevolgd door goedkeuring van de PGS-stuurgroep, is het document nu gereed voor publicatie als definitief concept en gebruik in de praktijk. U vindt het definitief concept hier.

PGS 37-2 legt de nadruk op de veilige opslag van lithiumhoudende energiedragers. Deze richtlijn stelt uniforme maatregelen vast, een cruciale stap gezien de snel groeiende inzet van lithiumhoudende energiedragers in zowel industriële als residentiële omgevingen. Bovendien sluit PGS 37-2 goed aan op het recent gepubliceerde eerste deel PGS 37-1, getiteld ‘Energie Opslag Systemen (EOS)’.

Waarom is er een PGS 37-2 voor opslag van lithium batterijen nodig?

In de afgelopen jaren is het gebruik van energieopslag door middel van lithiumbatterijen aanzienlijk gestegen. Echter, deze groei brengt ook risico's met zich mee, vooral in situaties waar brand uitbreekt en er schadelijke gassen kunnen vrijkomen. Gezien het feit dat er momenteel beperkte wet- en regelgeving bestaat, is er besloten om een PGS-richtlijn te ontwikkelen voor dit specifieke onderwerp.

Waarover gaat de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 37-2?

Richtlijn PGS 37-2 voor de veilige opslag van elektriciteit in lithiumhoudende energiedragers gaat over hoe je op een veilige manier met de opslag van ‘grote energievoorraad’ moet omgaan. Deze batterijen kunnen bestaan uit gekoppelde lithiumbatterijen die worden gebruikt om op tal van plekken energie te leveren. Voor de productie en distributie, maar ook reparaties, is het noodzakelijk dat deze batterijen op diverse plaatsen worden opgeslagen, al dan niet tijdelijk. Vanwege het risico op een thermal runaway, een brand die zich voordoet in de energiedrager en niet zomaar te stoppen is, kunnen ze potentieel gevaarlijk zijn. Daarom is het van cruciaal belang om ze op de juiste manier toe te passen.

Voor wie is de richtlijn handig?

De richtlijn is nuttig voor:

  • bedrijven die lithiumhoudende energiedragers distribueren en opslaan
  • bedrijven die lithiumhoudende energiedragers samenstellen en installeren
  • professionele gebruikers van lithiumhoudende energiedragers
  • ingenieurs- en adviesbureaus
  • gemeenten en omgevingsdiensten die opslag controleren
  • de brandweer die advies geeft over hoe je veilig lithiumhoudende energiedragers opslaat

Moet ik straks aan de richtlijn voldoen?

Nu de PGS is vastgesteld door de PGS-stuurgroep en gepubliceerd is, kan deze vervolgens worden goedgekeurd door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Verwachting is dat dit in het najaar van 2023 zal plaatsvinden. Het voornemen bestaat om PGS 37-2 vervolgens aan te wijzen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Op welke wijze bedrijfsleven en overheden gebruik kunnen maken van PGS 37-2 in de periode totdat deze is aangewezen in het Bal, is te vinden op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO): Vooruitlopen op toekomstige PGS-richtlijnen.

In de periode tot goedkeuring door het BOb kan PGS 37-2 al worden toegepast. Inhoudelijk zal de richtlijn niet meer veranderen.

Bent u op zoek naar meer informatie?

Op de PGS-website is meer informatie over PGS 37-2 te vinden: https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/pgs37-2

Voor vragen en reacties kan men contact opnemen met het PGS-programmabureau, e-mail: [email protected]. Voor vragen over NEN-normen of deelname aan normcommissies is het volgende e-mailadres beschikbaar: [email protected].

Bekijk compleet PGS nieuws archief