CNG en LNG

Richtlijn voor het veilig bedrijfsmatig stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen


PGS 26 Nieuwe Stijl bevat maatregelen waarmee de risico's van het bedrijfsmatig stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen voorzien van een CNG- en/of LNG-installatie te beheersen zijn.

PGS 26 Nieuwe Stijl versie 1.0 (augustus 2021) is een digitale PGS. Met de digitale PGS is beoogd om PGS’en in Nieuwe Stijl beter doorzoekbaar en overzichtelijker te maken. Inhoudelijk is PGS 26 Nieuwe Stijl versie 1.0 (augustus 2021) gelijk aan de door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) in april 2020 vastgestelde PGS 26 versie 0.2 en geeft deze invulling aan wettelijke kaders op het gebied van omgeving en arbeidsomstandigenheden. 

Een overzicht van de PGS-richtlijnen en de eventueel aangewezen versie in de Omgevingsregeling vindt u op de website van het IPLO: Overzicht PGS-richtlijnen. Hier vindt u ook informatie over ‘vooruitlopen’ indien de laatste PGS-versie (nog) niet is aangewezen in de Omgevingsregeling. 

Meer informatie over PGS Nieuwe Stijl vindt u in de korte introductievideo.

PGS-26

PGS 26:2021 versie 1.0 (Augustus 2021)

Overige beschikbare publicaties

PGS 26:2020 versie 0.2 (april 2020)

Voorgaande publicaties