Vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevertoestellen

Richtlijn voor het veilig opslaan en afleveren van vloeibare brandstoffen in/vanuit ondergrondse tanks en voor het veilig verwijderen van ondergrondse opslagtanks


Deze PGS 28 Nieuwe Stijl bevat maatregelen waarmee de risico's van de opslag en aflevering van vloeibare brandstoffen in/vanuit ondergrondse tanks en de risico’s van het verwijderen van ondergrondse opslagtanks te beheersen zijn.

PGS 28 Nieuwe Stijl versie 0.3 (juni 2021) is vervangen door PGS 28 Nieuwe Stijl 1.0 (augustus 2021). Deze versies zijn gelijk aan elkaar. Het versienummer is aangepast vanwege de invoering van de Omgevingswet en de verwijzingen die daarin zijn opgenomen. PGS 28 Nieuwe Stijl 1.0 (augustus 2021) is een digitale PGS. Met de digitale PGS is beoogd om PGS’en in Nieuwe Stijl beter doorzoekbaar en overzichtelijker te maken. Inhoudelijk is PGS 28 Nieuwe Stijl versie 1.0 (augustus 2021) gelijk aan de door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) in september 2020 vastgestelde PGS 28 versie 0.2 en geeft deze invulling aan wettelijke kaders op het gebied van omgeving en arbeidsomstandigenheden. 

Een overzicht van de PGS-richtlijnen en de eventueel aangewezen versie in de Omgevingsregeling vindt u op de website van het IPLO: Overzicht PGS-richtlijnen. Hier vindt u ook informatie over ‘vooruitlopen’ indien de laatste PGS-versie (nog) niet is aangewezen in de Omgevingsregeling. 

Meer informatie over PGS Nieuwe Stijl vindt u in de korte introductievideo.

PGS-28

PGS 28:2021 versie 1.0 (Augustus 2021)

Overige beschikbare publicaties

PGS 28:2020 versie 0.2 (april 2020)

Voorgaande publicaties