Vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevertoestellen

Richtlijn voor het veilig opslaan en afleveren van vloeibare brandstoffen in/vanuit ondergrondse tanks en voor het veilig verwijderen van ondergrondse opslagtanks


Deze PGS 28 Nieuwe Stijl bevat maatregelen waarmee de risico's van de opslag en aflevering van vloeibare brandstoffen in/vanuit ondergrondse tanks en de risico’s van het verwijderen van ondergrondse opslagtanks te beheersen zijn.

PGS 28 Nieuwe Stijl versie 0.3 (juni 2021) is vervangen door PGS 28 Nieuwe Stijl 1.0 (augustus 2021). Deze versies zijn gelijk aan elkaar. Het versienummer is aangepast vanwege de aanstaande invoering van de Omgevingswet en de verwijzingen die daarin zijn opgenomen. PGS 28 Nieuwe Stijl 1.0 (augustus 2021) is een digitale PGS. Met de digitale PGS is beoogd om PGS’en in Nieuwe Stijl beter doorzoekbaar en overzichtelijker te maken. Inhoudelijk is PGS 28 Nieuwe Stijl versie 1.0 (augustus 2021) gelijk aan de door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) in september 2020 vastgestelde PGS 28 versie 0.2 en geeft deze invulling aan wettelijke kaders op het gebied van omgeving en arbeidsomstandigenheden. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan deze PGS al worden toegepast. Hoe dat werkt leest u hier.

De komende tijd zal de digitale PGS verder worden ontwikkeld zodat het straks bijvoorbeeld mogelijk is om op meer soorten categorieën te filteren en om de digitale PGS offline te gebruiken. Het is niet mogelijk om de digitale PGS (als PDF) te downloaden. De PGS nieuwe Stijl leent zich niet voor printen in platte tekst, omdat daarmee belangrijke informatie en verbanden verloren gaan. De 0.2 versie (april 2020) van deze PGS is inhoudelijk gelijk aan de huidige digitale PGS. Deze kan op eigen verantwoordelijkheid geprint worden. Houdt er dan wel rekening mee dat de nummering en lay-out kan afwijken van de digitale PGS.  

Mochten er per abuis toch fouten zijn gemaakt tijdens de omzetting naar de digitale versie, dan kunnen deze gemeld worden aan [email protected].  

PGS-28

PGS 28:2021 versie 1.0 (Augustus 2021)

Overige beschikbare publicaties

PGS 28:2020 versie 0.2 (april 2020)

Voorgaande publicaties