Commentaarronde geopend voor PGS 33-2: Richtlijn voor afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen en drijvende werktuigen

2 October 2023

De verwachting is dat er in de toekomst meer LNG-aangedreven schepen zullen varen. Dit betreft met name het vervoer van LNG en de veerdienstsector. Deze vaartuigen moeten vervolgens op een veilige wijze worden voorzien van LNG. PGS 33-2 Nieuwe Stijl beschrijft met welke maatregelen de risico's van het afleveren van LNG te beheersen zijn. De conceptversie van deze richtlijn is nu gereed. Door middel van de openbare commentaarronde kunnen belanghebbenden suggesties meegeven vanuit de praktijk voordat de definitieve richtlijn wordt gepubliceerd.PGS 33-2 is het tweede deel van de PGS 33-serie. PGS 33-1:2022 betreft het afleveren van LNG aan voertuigen en werktuigen.

Hoe kan ik commentaar indienen?

De conceptversie PGS 33-2 is te vinden via deze link. Het is in deze conceptversie mogelijk om uw commentaar per specifiek onderdeel in te dienen. Dit kunt u doen door:

 - De betreffende tekst te selecteren, uw gegevens in te vullen, welk type commentaar het is (algemeen, technisch of redactioneel), aan te geven wat uw wijzigingsvoorstel is en uw motivatie daarvoor.

- Als u commentaar wilt geven bij een element in de PGS dat niet te selecteren is, selecteer dan een stukje tekst in de buurt en geef duidelijk aan op welke tekst uw commentaar slaat.

We ontvangen uw commentaar graag uiterlijk op 2 december 2023 op digitale wijze, in de hiervoor ingerichte omgeving, via deze link. U ontvangt aan het einde van de dag per e-mail een afschrift van het commentaar dat u ingediend heeft. 

Alleen commentaar dat digitaal ingediend wordt, kan door het team in behandeling worden genomen.

Waarover gaat de richtlijn?

Deze richtlijn is van toepassing op afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen en drijvende werktuigen. Het gaat daarbij alleen om bemensde aflevering (onder direct toezicht). Onbemensde aflevering (zonder toezicht) valt niet onder het toepassingsgebied van deze richtlijn. Het betreft daarbij LNG-afleverinstallaties op het vaste land en op een drijvende inrichting.

Wanneer is de richtlijn klaar?

Het PGS-team, met deelnemers vanuit bedrijfsleven en overheid, dat het concept heeft geschreven, heeft eerst alle gevaren in kaart gebracht. Daarna is er uitvoerig discussie geweest welke maatregelen een bedrijf zou kunnen treffen om ervoor te zorgen dat LNG op een veilige wijze afgeleverd kan worden. Maar voordat het concept een definitieve PGS-richtlijn wordt, is het belangrijk om te controleren of er geen zaken over het hoofd zijn gezien, of dat andere of aanvullende maatregelen nodig zijn. Vandaar dat nu deze publieke commentaarronde volgt. Dit proces zal twee maanden duren, daarna gaat het team de commentaren bespreken en waar nodig het concept aanpassen.

De definitieve richtlijn wordt uiterlijk in het derde kwartaal 2024 verwacht. Na het verwerken van het commentaar uit de commentaarronde door het PGS 33-2-team zal de PGS-richtlijn worden vastgesteld door de PGS-stuurgroep en vervolgens worden goedgekeurd door het Bestuurlijk Omgevingsberaad.

Moet ik straks aan deze PGS 33-2 richtlijn voldoen?

PGS 33-2 Nieuwe Stijl is een herziening van de interim versie PGS 33-2:2021 versie 1.0 (augustus 2021), welke is opgenomen in het Bal en met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, per 1 januari 2024, van kracht zal worden. De interim versie PGS 33-2:2021 versie 1.0 (augustus 2021) zal worden vervangen door deze nieuwe versie, zodra deze is goedgekeurd door de PGS-stuurgroep en is vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer deze herziene versie PGS 33-2 Nieuwe Stijl exact opgenomen gaat worden in het Bal.

Bent u op zoek naar meer informatie?

Voor vragen en reacties kunt u terecht bij het PGS-projectbureau, e-mail: [email protected].

Bekijk compleet PGS nieuws archief