Propaan

Vulstations voor spuitbussen met propaan, butaan en dimethyl-ether als drijfgas


De oorspronkelijke CPR 11-6 richtlijn uit 1997 is in 2005 zonder wijziging omgezet in PGS 24. De richtlijn is echter sterk verouderd en voldoet niet aan de laatste stand der techniek. Op basis van rapporten en discussies is besloten om PGS 24 niet langer te actualiseren en de versie uit 1997 in te trekken. Het belangrijkste argument hiervoor is het geringe aantal bedrijven dat binnen het toepassingsgebied van PGS 24 valt.

De richtlijn was van toepassing op de gehele inrichting voor het vullen van spuitbussen met als drijfgas butaan, propaan en andere brandbare drijfgassen. Hieronder werd ook gerekend de vulplaats bij het kleinschalig vullen van spuitbussen ten behoeve van verf.

De ingetrokken versie PGS 24:1997 blijft beschikbaar op de website als naslag voor bestaande vergunningen.

Geen actuele publicaties beschikbaar

Voorgaande publicaties