Cryogene gassen – Opslag van 0,150 m3 – 100 m3

Richtlijn voor de veilige opslag van cryogene gassen


Deze PGS 9 Nieuwe Stijl bevat maatregelen waarmee de risico's van het opslaan van cryogene gassen te beheersen zijn.

PGS 9 Nieuwe Stijl versie 1.0 (Augustus 2021) is een digitale PGS. Met de digitale PGS is beoogd om PGS’en in Nieuwe Stijl beter doorzoekbaar en overzichtelijker te maken. Inhoudelijk is PGS 9 Nieuwe Stijl versie 1.0 (Augustus 2021) gelijk aan de door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) in april 2020 vastgestelde PGS 9 versie 0.2 en geeft deze invulling aan wettelijke kaders op het gebied van omgeving en arbeidsomstandigenheden. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan deze PGS interim al worden toegepast. Hoe dat werkt leest u hier

De komende tijd zal de digitale PGS verder worden ontwikkeld zodat het staks bijvoorbeeld mogelijk is om op meer soorten categorieen te filteren en om de digitale PGS offline te gebruiken.    

Mochten er per abuis toch fouten zijn gemaakt tijdens de omzetting naar de digitale versie, dan kunnen deze gemeld worden aan [email protected].  

PGS-9

PGS 9:2021 Versie 1.0 (Augustus 2021)

Overige beschikbare publicaties

PGS 9:2020 versie 0.2 (april 2020)

Voorgaande publicaties