PGS 7 nieuwe digitale versie beschikbaar

4 February 2022

PGS 7, ‘Vaste minerale anorganische meststoffen - Opslag’, is vanaf nu beschikbaar in digitale vorm als PGS 7:2022 versie 1.0 (februari 2022). Deze versie is inhoudelijk gelijk aan de door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) vastgestelde versie en zal straks in de Omgevingswetgeving worden aangewezen.

In 2020 is PGS 7 in Nieuwe Stijl goedgekeurd door het BOb (PDF: PGS 7:2020 versie 0.2 (april 2020)). In 2021 is er al een digitale versie (PGS 7:2021 (augustus 2021)) op de website geplaatst. Deze digitale versie was nog niet door het PGS-team gecontroleerd of het een goede 1 op 1 vertaling was van de PDF. Dit is nu wel gebeurd. In deze nieuwe versie van februari 2022 zijn een aantal kleine fouten hersteld, dit waren met name niet goed werkende links. Omdat deze nieuwe digitale versie al in de planning stond zijn ook meteen een aantal verwijzingen naar (verouderde) wetgeving aangepast.
 
De digitale vorm is bedoeld om de PGS’en Nieuwe Stijl overzichtelijker en beter doorzoekbaar te maken. Dit betekent onder andere dat er directe links zijn in de scenario’s naar de bijbehorende doelen en maatregelen. Bij de maatregelen is direct te zien welke doelen en scenario’s van toepassing zijn. Per maatregel is te zien voor welke situatie deze van toepassing is. De digitale PGS zal in de loop van 2022 verder worden doorontwikkeld, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk zal worden om in de PGS te filteren op groep meststof.
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze stellen via [email protected]. Inhoudelijke commentaren op de inhoud van PGS 7 zullen nu niet worden behandeld, tenzij er sprake is van een fout.
 
U kunt de digitale versie van PGS 7 hier inzien. 

Bekijk compleet PGS nieuws archief