Vaste minerale anorganische meststoffen – Opslag

Richtlijn voor de veilige opslag van vaste minerale anorganische meststoffen


Deze PGS 7 Nieuwe Stijl bevat maatregelen waarmee de risico's van opslag van vaste minerale anorganische meststoffen te beheersen zijn.

PGS 7 Nieuwe Stijl versie 1.0 (februari 2022) is een digitale PGS. Met de digitale PGS is beoogd om PGS’en in Nieuwe Stijl beter doorzoekbaar en overzichtelijker te maken. Inhoudelijk is PGS 7 Nieuwe Stijl versie 1.0 (februari 2022) gelijk aan de door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) in april 2020 vastgestelde PGS 7 versie 0.2 en geeft deze invulling aan wettelijke kaders op het gebied van omgeving en arbeidsomstandigenheden. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan deze PGS Nieuwe Stijl al worden toegepast. Hoe dat werkt leest u hier

De komende tijd zal de digitale PGS verder worden ontwikkeld zodat het straks bijvoorbeeld mogelijk is om op meer soorten categorieën te filteren. Het is niet mogelijk om de digitale PGS (als PDF) te downloaden. De PGS Nieuwe Stijl leent zich niet voor printen in platte tekst, omdat daarmee belangrijke informatie en verbanden verloren gaan. PGS 7:2020 versie 0.2 (april 2020) is inhoudelijk gelijk aan de huidige digitale PGS. Deze kan op eigen verantwoordelijkheid geprint worden. Houdt er dan wel rekening mee dat de nummering en lay-out kan afwijken van de digitale PGS.

Mochten er per abuis toch fouten zijn gemaakt tijdens de omzetting naar de digitale versie, dan kunnen deze gemeld worden aan [email protected].  

PGS-7

PGS 7:2022 versie 1.0 (februari 2022)

Overige beschikbare publicaties

PGS 7:2020 versie 0.2 (april 2020)

Voorgaande publicaties