Publicatie definitieve versie PGS 25: CNG-afleverinstallaties voor motorvoertuigen

17 November 2023

CNG Tankstation
CNG Tankstation

PGS 25 beschrijft de maatregelen die moeten worden genomen voor de veilige toepassing van installaties voor het afleveren van aardgas en biogas aan voertuigen, vaartuigen en werktuigen. Deze richtlijn geeft uniforme regelgeving. De richtlijn gaat zowel over aardgas- als biogasafleverinstallaties.Waarom is PGS 25 voor aardgas- en biogasafleverinstallaties nodig?

In PGS 25 zijn maatregelen tot stand gekomen met een risicobenadering. Dit houdt in dat is geanalyseerd welke risico's er zijn bij het afleveren van aardgas en biogas aan voertuigen, vaartuigen en werktuigen. De oorzaken waarbij het mis kan gaan en die leiden tot ongewenste, gevaarlijke gevolgen zijn beschreven in scenario´s. Voor deze scenario's zijn doelen geformuleerd die zijn gericht op het beheersen van de risico's. Met maatregelen kan een bedrijf aan een doel voldoen.

Waarover gaat de richtlijn?

Het doel van deze PGS-richtlijn is om vast te leggen met welke maatregelen de risico’s van het afleveren van gecomprimeerd aardgas en gecomprimeerd biogas (CNG) te beheersen zijn. De PGS-richtlijn is van toepassing op aardgas- en biogasafleverinstallaties, die zijn bestemd voor het tanken van voertuigen, vaartuigen en werktuigen die CNG als brandstof gebruiken.

Moet ik straks aan de PGS 25-richtlijn voldoen?

Nu de PGS is vastgesteld door de PGS-stuurgroep en goedgekeurd door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb), kan deze worden gepubliceerd. Het voornemen bestaat om PGS PGS 25:2022 versie 1.0 (maart 2023) vervolgens aan te wijzen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Op welke wijze bedrijfsleven en overheden gebruik kunnen maken van PGS 25 in de periode totdat deze is aangewezen in het Bal, is te vinden op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO): Vooruitlopen op toekomstige PGS-richtlijnen.

U vindt PGS 25:2022 versie 1.0 (maart 2023) hier.

Bent u op zoek naar meer informatie?

Voor vragen en reacties kunt u terecht bij het PGS-programmabureau, e-mail: [email protected]

Bekijk compleet PGS nieuws archief