Publicatie definitieve versie PGS 6: Aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal

6 March 2024

PGS 6 bevat aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal en toelichting op de regels zoals die in Seveso III en de daarmee verbonden Nederlandse wet- en regelgeving zijn vastgelegd en betrekking hebben op de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen. Nu het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) PGS 6 heeft vastgesteld, is deze gepubliceerd als definitieve versie.PGS 6 heeft geen dwingend karakter. Dit houdt in dat een Seveso-inrichting ervoor kan kiezen om op een andere manier invulling te geven aan de gestelde eisen, onder de voorwaarde dat deze voldoet aan de wet- en regelgeving. U vindt de definitieve versie van PGS 6 hier.

Op de PGS-website is meer informatie over PGS 6 te vinden: https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/pgs6/

Voor vragen en reacties kan men contact opnemen met het PGS-programmabureau, e-mail: [email protected].

Bekijk compleet PGS nieuws archief