Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor voertuigen en werktuigen

Richtlijn voor de veilige aflevering aan voertuigen en werktuigen


PGS 33-1 Nieuwe Stijl bevat maatregelen waarmee de risico's van het tanken van LNG te beheersen zijn.

PGS 33-1 Nieuwe Stijl versie 1.0 (augustus 2021) is een digitale PGS. Met de digitale PGS is beoogd om PGS’en in Nieuwe Stijl beter doorzoekbaar en overzichtelijker te maken.

PGS 33-1 Nieuwe Stijl versie 0.3 (juni 2021) is vervangen door PGS 33-1 Nieuwe Stijl 1.0 (augustus 2021). Deze versies zijn gelijk aan elkaar. Inhoudelijk is PGS 33-1 Nieuwe Stijl versie 1.0 (augustus 2021) gelijk aan de door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) in september 2020 vastgestelde PGS 33-1 versie 0.2 en geeft deze invulling aan wettelijke kaders op het gebied van omgeving en arbeidsomstandigheden. Het versienummer is aangepast vanwege de invoering van de Omgevingswet en de verwijzingen die daarin zijn opgenomen.

Een overzicht van de PGS-richtlijnen en de eventueel aangewezen versie in de Omgevingsregeling vindt u op de website van het IPLO: Overzicht PGS-richtlijnen. Hier vindt u ook informatie over ‘vooruitlopen’ indien de laatste PGS-versie (nog) niet is aangewezen in de Omgevingsregeling. 

Meer informatie over PGS Nieuwe Stijl vindt u in de korte introductievideo.

Publicatie PGS 33-1:2021 versie 1.1 (mei 2022):

In PGS 33-1:2021 versie 1.1 (mei 2022) zijn de toelichtingen van M33 ‘Voorzieningen afleverautomaat’ en van M61 ‘toegelaten afnemer’ aangepast. Deze aanpassingen staan weergegeven in bijlage I. De aangepaste versie, PGS 31-1:2021 versie 1.1 (mei 2022) heeft echter geen juridische status, omdat een sub-versie niet in de Omgevingsregeling (Or) wordt opgenomen.

PGS-33-1

PGS 33-1:2022 versie 1.1 (mei 2022)

Overige beschikbare publicaties

PGS 33-1:2021 versie 1.0 (augustus 2021)

PGS 33-1:2020 versie 0.2 (april 2020)

Voorgaande publicaties