Chloor

Opslag en gebruik


Eind 2006 is PGS 11 ingetrokken, nadat het kabinet heeft geconcludeerd dat de chloorketen goed georganiseerd is en er geen aanvullende eisen en voorschriften nodig zijn. De betreffende bedrijven kunnen daarbij ook gebruik maken van documenten van de Europese brancheorganisatie van de chloorkali-industrie, Euro Chlor. Deze documenten zijn ook de grondslag voor Europese regels voor de chloorkali-industrie.

Geen actuele publicaties beschikbaar

Voorgaande publicaties