Publicatie definitief concept PGS 38: Multi-energiestations

17 November 2023

Multi-energie tankstation
Multi-energie tankstation

PGS 38 heeft betrekking op een veilige aflevering van een combinatie van energiedragers aan voertuigen en werktuigen.

Door de energietransitie komen er steeds meer multi-energie stations (MES) in Nederland. Dat zijn stations met afleverinstallaties voor verschillende energiedragers, waaronder een oplaadvoorziening voor elektrische voertuigen en werktuigen. Voor de verschillende brandstoffen afzonderlijk is er regelgeving en zijn er richtlijnen, maar voor de combinatie van brandstoffen – zoals bij MES-stations – moet dit nog worden vastgelegd. Na goedkeuring door de PGS-stuurgroep, is het document nu gereed voor publicatie als definitief concept en gebruik in de praktijk.Waarom is er een PGS 38 voor Multi-energie stations nodig?

Verschillende PGS-richtlijnen zijn opgesteld vanuit het oogpunt van een specifieke mobiliteitsbrandstof. Deze brandstoffen en energiedragers komen op een Multi Energy Station samen en dit wordt beschreven in PGS 38. De combinatie van brandstoffen en energiedragers varieert per station.

Waarover gaat de richtlijn?

Het doel van PGS 38 is om vast te leggen met welke maatregelen de risico’s van een multi-energie station te beheersen zijn. Het gaat om afleverinstallaties die zijn genoemd in:

  • PGS 16: LPG: Afleverinstallaties, vulinstallaties en skid-installaties.
  • PGS 25: Aardgasafleverinstallaties voor motorvoertuigen.
  • PGS 28: Vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevertoestellen.
  • PGS 30: Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties.
  • PGS 33-1: Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor voertuigen en werktuigen.
  • PGS 35: Waterstofinstallaties voor het afleveren van waterstof aan voertuigen en werktuigen.

Moet ik straks aan de richtlijn voldoen?

Nu de PGS is vastgesteld door de PGS-stuurgroep en gepubliceerd is, kan deze vervolgens worden goedgekeurd door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Verwachting is dat dit in het najaar van 2023 zal plaatsvinden. Het voornemen bestaat om PGS 38 vervolgens aan te wijzen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Op welke wijze bedrijfsleven en overheden gebruik kunnen maken van PGS 38 in de periode totdat deze is aangewezen in het Bal, is te vinden op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO): Vooruitlopen op toekomstige PGS-richtlijnen.

In de periode tot goedkeuring door het BOb kan PGS 38 al worden toegepast. Inhoudelijk zal de richtlijn niet meer veranderen. U vindt het definitief concept PGS 38 hier.

Bent u op zoek naar meer informatie?

Op de PGS-website is meer informatie over PGS 38 te vinden: https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/pgs38/

Voor vragen en reacties kan men contact opnemen met het PGS-programmabureau, e-mail: [email protected]

Bekijk compleet PGS nieuws archief