Publicatie definitief concept PGS 6: Aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal

21 December 2023

PGS 6 bevat aanwijzingen voor het toepassen van de Seveso-paragraaf in het Bal en toelichting op de regels zoals die in Seveso III en de daarmee verbonden Nederlandse wet- en regelgeving zijn vastgelegd en betrekking hebben op de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen. Na goedkeuring door de PGS-stuurgroep, is het document nu gereed voor publicatie als definitief concept en gebruik in de praktijk.Waarom is er een PGS 6-richtlijn nodig?

PGS 6 is bedoeld om de regels toe te lichten, zoals die op grond van de Omgevingswet, de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet veiligheidsregio’s zijn gesteld in het Bal en die betrekking hebben op de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen. PGS 6 geeft, naast toelichting op regelgeving, een interpretatie van de genoemde regels.

Moet ik straks aan de richtlijn voldoen?

Nu de PGS is goedgekeurd door de PGS-stuurgroep en gepubliceerd is, kan deze vervolgens worden vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Verwachting is dat dit in het voorjaar van 2024 zal plaatsvinden. PGS 6 heeft geen dwingend karakter. Dit houdt in dat een Seveso-inrichting ervoor kan kiezen om op een andere manier invulling te geven aan de gestelde eisen, onder de voorwaarde dat deze voldoet aan de wet- en regelgeving. In de periode tot goedkeuring door het BOb kan PGS 6 al worden toegepast. Inhoudelijk zal de richtlijn niet meer veranderen. U vindt het definitief concept PGS 6 hier.

Bent u op zoek naar meer informatie?

Op de PGS-website is meer informatie over PGS 6 te vinden: https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/pgs6/

Voor vragen en reacties kan men contact opnemen met het PGS-programmabureau, e-mail: [email protected].

 

Bekijk compleet PGS nieuws archief