Handboek brandbestrijdingssystemen

(te hanteren naast PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen)


Deze publicatie heeft tot doel de grote hoeveelheid aan kenmerken van de verschillende brandbestrijdingssystemen toegankelijker en beter hanteerbaar te maken, met name de gedeelten met betrekking tot blusinstallaties. Tevens wordt duidelijk gemaakt welke keuringsnormen het beste kunnen worden gehanteerd. Dit handboek dient derhalve naast de PGS 15 te worden gehanteerd, en stelt zowel diegene die de eisen stelt en goedkeuring moet verlenen als degene die verantwoordelijk is voor het ontwerp beter in staat de juiste keuzes te maken, die uiteindelijk moeten leiden tot een optimale brandbeveiliging van elk specifiek object.

PGS-14

Handreiking bij de toepassing van opslag van gevaarlijke stoffen volgens PGS 15

Voorgaande publicaties