Aardgas-afleverinstallaties voor motorvoertuigen

Richtlijn voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige toepassing van installaties voor het afleveren van aardgas aan motorvoertuigen


PGS 25 beschrijft de maatregelen die moeten worden genomen voor de veilige toepassing van installaties voor het afleveren van aardgas en biogas aan voertuigen, vaartuigen en werktuigen. Deze richtlijn gaat zowel over aardgas- als biogasafleverinstallaties. Hieronder volgt een korte toelichting op de meest recente versies die op deze website te vinden zijn. 

Een overzicht van de PGS-richtlijnen en de eventueel aangewezen versie in de Omgevingsregeling vindt u op de website van het IPLO: Overzicht PGS-richtlijnen. Hier vindt u ook informatie over ‘vooruitlopen’ indien de laatste PGS-versie (nog) niet is aangewezen in de Omgevingsregeling. 

Meer informatie over PGS Nieuwe Stijl vindt u in de korte introductievideo.

PGS 25:2022 versie 1.0 (maart 2023)

PGS 25:2022 versie 1.0 (maart 2023) is vastgesteld door de PGS-stuurgroep en goedgekeurd door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). 

PGS 25 interim versie 1.0

Een interim PGS is een tussentijdse versie die invulling geeft aan de Omgevingswet zo lang PGS 25 Nieuwe Stijl nog niet gereed is.

PGS 25 interim versie 1.0 is gelijk aan versie 0.2 die in september 2020 is vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) en invulling geeft aan wettelijke kaders op het gebied van omgeving en arbeidsomstandigenheden. Het versienummer is aangepast vanwege de invoering van de Omgevingswet en de verwijzingen die daarin zijn opgenomen. 

PGS-25

PGS 25:2022 versie 1.0 (MAART 2023)

Overige beschikbare publicaties

PGS 25:2021 versie 1.0 (augustus 2021) – interim PGS

PGS 25:2020 versie 0.2 (april 2020) – interim PGS

Voorgaande publicaties