Aardgas-afleverinstallaties voor motorvoertuigen

Richtlijn voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige toepassing van installaties voor het afleveren van aardgas aan motorvoertuigen


Deze PGS 25 interim bevat maatregelen waarmee de risico's van het tanken van CNG te beheersen zijn. Een interim PGS is een tussentijdse versie die invulling geeft aan de Omgevingswet zo lang PGS 25 Nieuwe Stijl nog niet gereed is.

PGS 25 interim versie 1.0 is gelijk aan versie 0.2 die in september 2020 is vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) en invulling geeft aan wettelijke kaders op het gebied van omgeving en arbeidsomstandigenheden. Het versienummer is aangepast vanwege de aanstaande invoering van de Omgevingswet en de verwijzingen die daarin zijn opgenomen. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan deze PGS interim al worden toegepast. Hoe dat werkt leest uĀ hier.Ā  Ā 

PGS-25

PGS 25:2021 versie 1.0 (augustus 2021) ā€“ interim PGS

Overige beschikbare publicaties

PGS 25:2020 versie 0.2 (april 2020) ā€“ interim PGS

Voorgaande publicaties