Lithiumhoudende energiedragers: energieopslagsystemen (EOS)

Richtlijn voor de veilige opslag van elektriciteit in energieopslagsystemen


We maken steeds vaker gebruik van Energie Opslag Systemen met lithium batterijen. Om dit op een verantwoorde manier te doen, is in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen PGS 37-1 ontwikkeld door een team van experts vanuit bedrijfsleven en overheden. PGS 37-1 richt zich specifiek op de veiligheid van lithiumhoudende energiedragers en de juiste toepassing ervan in een Energie Opslag Systeem (EOS). PGS 37-1 zorgt voor uniforme maatregelen, wat essentieel is gezien de snelle opkomst van EOS’en in zowel de industrie als de woonomgeving.

Richtlijn PGS 37-1 voor de veilige opslag van elektriciteit in Energie Opslag Systemen gaat over hoe je op een veilige manier met ‘grote batterijen’ moet omgaan. Deze batterijen bestaan uit gekoppelde lithiumbatterijen die worden gebruikt om energie op te slaan en vervolgens elektriciteit te leveren. Ze worden bijvoorbeeld door bewonersverenigingen gebruikt om zonne-energie op te slaan, terwijl energiemaatschappijen ze gebruiken om windenergie op te slaan of schommelingen in het elektriciteitsnet te stabiliseren. Vanwege het risico op een thermal runaway, een brand die zich voordoet in de energiedrager en niet zomaar te stoppen is, kunnen ze potentieel gevaarlijk zijn. Daarom is het van cruciaal belang om ze op de juiste manier toe te passen.

De definitieve versie (1.0) van PGS 37-1 is in december 2023 gepubliceerd, na vaststelling door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). De definitieve versie is inhoudelijk gelijk aan het definitieve concept (versie 0.2).

Een overzicht van de PGS-richtlijnen en de eventueel aangewezen versie in de Omgevingsregeling vindt u op de website van het IPLO: Overzicht PGS-richtlijnen. Hier vindt u ook informatie over ‘vooruitlopen’ indien de laatste PGS-versie (nog) niet is aangewezen in de Omgevingsregeling. 

Meer informatie over PGS Nieuwe Stijl vindt u in de korte introductievideo.

Zie ook de norm NEN 4288:2020 ‘Bedrijfsvoering van batterij-energieopslagsystemen - Aanvullende eisen op NEN 3140’: www.nen.nl/nen-4288-2020-nl-276480

PGS-37-1

PGS 37-1:2023 versie 1.0 (DECEMBER 2023)

Voorgaande publicaties