Veilige opslag van lithium-ion batterijen

7 March 2019

Steeds vaker maken we gebruik van producten met daarin lithium-ion batterijen. Verkopers en tussenhandelaren willen deze producten op een veilige manier opslaan. Maar hoe moeten zij dat doen? De PGS-organisatie gaat een nieuwe richtlijn opstellen waarin beschreven staat hoe dat veilig kan.

Waarom is er een PGS-richtlijn voor lithium-ion batterijen nodig?
 
Het gebruik van lithium-ion batterijen neemt de laatste jaren sterk toe. Denk aan batterijen in auto’s, fietsen, elektrische sigaretten, laptops en telefoons, maar ook aan buurtbatterijen. Dit brengt gevaren met zich mee. Zo ontstond er vorig jaar een grote brand in de Stella fietsenfabriek. Bij brand kunnen er giftige gassen vrijkomen. Op dit moment is er nog maar weinig wet- en regelgeving voor lithium-ion batterijen. Daarom is de PGS-beheerorganisatie gevraagd een richtlijn hiervoor te schrijven. 
 
Waar over gaat de richtlijn?
 
De richtlijn gaat over twee onderwerpen. Het eerste onderwerp is hoe je op een veilige manier grote hoeveelheden lithium-ion batterijen op slaat. Het tweede onderwerp gaat over hoe je op een veilige manier met buurtbatterijen moet omgaan. Buurtbatterijen zijn aan elkaar gekoppelde lithium-ion batterijen om energie in op te slaan en vervolgens om elektriciteit te leveren. Verenigingen van bewoners bijvoorbeeld gebruiken deze buurtbatterijen om zonne-energie in op te slaan. De buurtbatterijen kunnen gevaarlijk zijn door het gebruik van gevaarlijke stoffen in de batterijen en door hoge spanning.
 
Voor wie is de richtlijn handig?
 
De richtlijn is nuttig voor:

  • bedrijven die lithium-ion batterijen opslaan
  • bedrijven die buurtbatterijen bouwen en installeren
  • woningbouwverenigingen of verenigingen van bewoners
  • ingenieurs- en adviesbureaus
  • gemeentes en omgevingsdiensten die vergunningen maken voor deze bedrijven
  • de brandweer die advies geeft over hoe je veilig lithium-ion batterijen opslaat.

Wanneer is de richtlijn klaar?

Het PGS-team dat de PGS-richtlijn gaat schrijven start volgende maand. Verwacht wordt dat het ongeveer anderhalf jaar zal duren voordat het team klaar is. Deze tijd is nodig omdat  de leden van het PGS-team goed met elkaar moeten overleggen. Eerst zullen ze de gevaren goed beschrijven. Daarna moeten ze het met elkaar eens worden welke maatregelen een bedrijf moet treffen om te zorgen dat er niets mis gaat.

Moet ik straks aan de richtlijn voldoen?

Als de PGS-richtlijn klaar is zal de Omgevingswet naar de richtlijn gaan verwijzen. Ook de Arbeidsomstandighedenwetgeving zal naar maatregelen in de PGS gaan verwijzen. De PGS-richtlijn is dan een belangrijk middel om aan de wetgeving te voldoen.

Wat kan ik doen in de tussentijd?

De Veiligheidsregio’s Haaglanden en Rotterdam Rijnmond en het LIOGS hebben twee handleidingen geschreven over lithium-ion batterijen. Zij beschrijven hierin hoe u lithium-ion batterijen veilig kan opslaan. Op de PGS-website staat waar u deze handleidingen kunt vinden. NEN heeft internationale normen beschikbaar over lithium-ion batterijen. De normcommissies Elektriciteit-opslagsystemen en Cellen en batterijen zijn hier in Nederland verantwoordelijk voor. Ook is er een norm over de bedrijfsvoering van buurtbatterijen in de maak.

Ben u op zoek naar meer informatie? Voor vragen over PGS kunt u terecht bij [email protected]. Met vragen over NEN normen of deelname aan Normcommissies kunt u terecht bij: [email protected]

Bekijk compleet PGS nieuws archief