Methoden voor het bepalen van mogelijke schade*

Aan mensen en goederen door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen


In deze publicatie (ook bekend als het ‘groene boek’) worden schademodellen gepresenteerd ten behoeve van het bepalen van mogelijke schade aan mensen en goederen door het vrijkomen van gevaarlijk stoffen. Aan het hanteren van de schademodellen zal over het algemeen het toepassen van zogenaamde effectmodellen voorafgaan. Met behulp van schademodellen kunnen de berekende effecten worden omgerekend naar schade aan mensen of goederen. Tezamen vormden het ‘rode boek’ (PGS 4: kansen), het ‘gele boek’ (PGS 2: effecten), het ‘paarse boek’ (PGS 3: Kwantitatieve Risico Analyse)  en het ‘groene boek’ (PGS 1: schade) de reeks standaardwerken ten behoeve van risicoanalyses.

* Belangrijk hierbij is dat de systematiek van de voorgeschreven risico analyse in Nederland de afgelopen jaren is gewijzigd. Het gebruik van het rekenpakket SAFETI-NL is nu voorgeschreven voor het berekenen van de externe veiligheidsrisico's van een inrichting met gevaarlijke stoffen. Samen met de Handleiding Risicoberekeningen Bevi vervangt dit pakket de gekleurde boeken (PGS 1 t/m 4).

De gekleurde boeken worden in principe niet meer geactualiseerd, maar blijven voorlopig beschikbaar als historisch naslag werk. Meer informatie over SAFETI-NL en de bijbehorende Handleiding vindt u op www.rivm.nl.

Geen actuele publicaties beschikbaar

Voorgaande publicaties