Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen

Richtlijn voor veilig gebruik van ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen


Deze PGS 13 Nieuwe Stijl bevat maatregelen waarmee de risico's van ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen te beheersen zijn.

PGS 13 Nieuwe Stijl versie 1.0 (September 2021) is een digitale PGS. Met de digitale PGS is beoogd om PGS’en in Nieuwe Stijl beter doorzoekbaar en overzichtelijker te maken. Inhoudelijk is PGS 13 Nieuwe Stijl versie 1.0 (September 2021) gelijk aan de door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) in april 2020 vastgestelde PGS 13 versie 0.2 en geeft deze invulling aan wettelijke kaders op het gebied van omgeving en arbeidsomstandigenheden. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan deze PGS interim al worden toegepast. Hoe dat werkt leest u hier.

De komende tijd zal de digitale PGS verder worden ontwikkeld zodat het straks bijvoorbeeld mogelijk is om op meer soorten categorieën te filteren en om de digitale PGS offline te gebruiken. Het is niet mogelijk om de digitale PGS (als PDF) te downloaden. De PGS nieuwe Stijl leent zich niet voor printen in platte tekst, omdat daarmee belangrijke informatie en verbanden verloren gaan. De 0.2 versie (april 2020) van deze PGS is inhoudelijk gelijk aan de huidige digitale PGS. Deze kan op eigen verantwoordelijkheid geprint worden. Houdt er dan wel rekening mee dat de nummering en lay-out kan afwijken van de digitale PGS.

Mochten er per abuis toch fouten zijn gemaakt tijdens de omzetting naar de digitale versie, dan kunnen deze gemeld worden aan [email protected].  

PGS-13

PGS 13:2021 versie 1.0 (september 2021)

Overige beschikbare publicaties

PGS13:2021 Versie 1.0 (september 2021)

PGS 13:2020 versie 0.2 (april 2020)

Voorgaande publicaties