Multi-energie stations

Richtlijn voor veilige aflevering van een combinatie van energiedragers aan voertuigen en werktuigen


PGS 38: Multi-energie stations, 'richtlijn voor veilige aflevering van een combinatie van energiedragers aan voertuigen en werktuigen’ is van toepassing op multi-energie stations. Dat zijn stations met afleverinstallaties voor verschillende energiedragers, waaronder een oplaadvoorziening voor elektrische voertuigen en werktuigen. Het gaat om afleverinstallaties die zijn genoemd in de volgende PGS-richtlijnen:

  • PGS 16: LPG: Afleverinstallaties, vulinstallaties en skid-installaties
  • PGS 25: Aardgasafleverinstallaties voor motorvoertuigen
  • PGS 30: Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties
  • PGS 33-1: Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor voertuigen en werktuigen
  • PGS 35: Waterstofinstallaties voor het afleveren van waterstof aan voertuigen en werktuigen 

De bovengenoemde PGS-richtlijnen zijn opgesteld vanuit het oogpunt van een specifieke brandstof. Deze brandstoffen komen samen op een Multi Energy Station en dit wordt beschreven in PGS 38. De combinatie van energiedragers varieert per station. 

De definitieve versie (1.0) van PGS 38 is in december 2023 gepubliceerd, na vaststelling door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). De definitieve versie is inhoudelijk gelijk aan het definitieve concept (versie 0.2). 

Een overzicht van de PGS-richtlijnen en de eventueel aangewezen versie in de Omgevingsregeling vindt u op de website van het IPLO: Overzicht PGS-richtlijnen. Hier vindt u ook informatie over ‘vooruitlopen’ indien de laatste PGS-versie (nog) niet is aangewezen in de Omgevingsregeling. 

Meer informatie over PGS Nieuwe Stijl vindt u in de korte introductievideo.

PGS-38

PGS 38:2023 versie 1.0 (DECEMBER 2023)

Voorgaande publicaties