Waterstofinstallaties voor het afleveren van waterstof aan voertuigen en werktuigen

Richtlijn voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige toepassing van installaties voor het afleveren van waterstof aan voertuigen en werktuigen


PGS 35 Nieuwe Stijl bevat maatregelen waarmee de risico's van het tanken van waterstof te beheersen zijn.

PGS 35 Nieuwe Stijl versie 1.0 (Augustus 2021) is een digitale PGS. Met de digitale PGS is beoogd om PGS’en in Nieuwe Stijl beter doorzoekbaar en overzichtelijker te maken. Inhoudelijk is PGS 35 Nieuwe Stijl versie 1.0 (Augustus 2021) gelijk aan de door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) in april 2020 vastgestelde PGS 35 versie 0.2 en geeft deze invulling aan wettelijke kaders op het gebied van omgeving en arbeidsomstandigenheden. 

Een overzicht van de PGS-richtlijnen en de eventueel aangewezen versie in de Omgevingsregeling vindt u op de website van het IPLO: Overzicht PGS-richtlijnen. Hier vindt u ook informatie over ‘vooruitlopen’ indien de laatste PGS-versie (nog) niet is aangewezen in de Omgevingsregeling. 

Meer informatie over PGS Nieuwe Stijl vindt u in de korte introductievideo.

Als achtergronddocument vindt u op deze website het rapport van een door de PGS-stuurgroep ingestelde werkgroep. In het rapport staan de resultaten van een onderzoek naar de interne veiligheidsafstanden voor waterstoftankstations: Report: Internal Safety Distances for PGS 35

PGS-35

PGS 35:2021 versie 1.0 (augustus 2021)

Overige beschikbare publicaties

PGS 35:2020 versie 0.2 (april 2020)

Voorgaande publicaties