Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen en drijvende werktuigen

Richtlijn voor veilige aflevering aan vaartuigen en drijvende werktuigen


PGS 33-2 Nieuwe Stijl beschrijft met welke maatregelen de risico's van het afleveren van LNG te beheersen zijn. Het definitieve concept van de herziening is gepubliceerd op 27 juni 2024. PGS 33-2:2024 versie 0.2 (juni 2024) is goedgekeurd door de PGS-stuurgroep en zal naar verwachting in het najaar van 2024 worden voorgelegd ter vaststelling aan het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb).

PGS 33-2 is het tweede deel van de PGS 33-serie. PGS 33-1:2022 betreft het afleveren van LNG aan voertuigen en werktuigen.

PGS 33-2 Nieuwe Stijl is een herziening van de interim versie PGS 33-2:2021 versie 1.0 (augustus 2021) die in september 2020 is vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) en invulling geeft aan wettelijke kaders op het gebied van omgeving en arbeidsomstandigheden. De interim versie PGS 33-2:2021 versie 1.0 (augustus 2021) zal worden vervangen door deze nieuwe versie, zodra deze is vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). 

PGS 33-2 interim versie 1.0 is gelijk aan versie 0.2 die in september 2020 is vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) en invulling geeft aan wettelijke kaders op het gebied van omgeving en arbeidsomstandigheden. Het versienummer is aangepast vanwege de invoering van de Omgevingswet en de verwijzingen die daarin zijn opgenomen. Een interim PGS is een tussentijdse versie die invulling geeft aan de Omgevingswet zo lang PGS 33-2 Nieuwe Stijl nog niet gereed is.

Een overzicht van de PGS-richtlijnen en de eventueel aangewezen versie in de Omgevingsregeling vindt u op de website van het IPLO: Overzicht PGS-richtlijnen. Hier vindt u ook informatie over ‘vooruitlopen’ indien de laatste PGS-versie (nog) niet is aangewezen in de Omgevingsregeling. 

Meer informatie over PGS Nieuwe Stijl vindt u in de korte introductievideo.

PGS-33-2

PGS 33-2:2024 versie 0.2 (juni 2024)

Overige beschikbare publicaties

PGS 33-2:2023 versie 0.1 (oktober 2023)

PGS 33-2:2021 versie 1.0 (augustus 2021) – interim PGS

PGS 33-2:2020 versie 0.2 (april 2020) – interim PGS

Voorgaande publicaties

Actualisatie planning

2420
2420
2420
2520
2520
2520
2620
2620
2620