Aardgas afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen en drijvende werktuigen

Bunkeren van vaartuigen en drijvende werktuigen (shore to ship)


Deze PGS 33-2 interim bevat maatregelen waarmee de risico's van het tanken van vaartuigen en drijvende werktuigen met LNG te beheersen zijn. Een interim PGS is een tussentijdse versie die invulling geeft aan de Omgevingswet zo lang PGS 33-2 Nieuwe Stijl nog niet gereed is.

PGS 33-2 interim versie 1.0 is gelijk aan versie 0.2 die in september 2020 is vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) en invulling geeft aan wettelijke kaders op het gebied van omgeving en arbeidsomstandigenheden. Het versienummer is aangepast vanwege de aanstaande invoering van de Omgevingswet en de verwijzingen die daarin zijn opgenomen. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan deze PGS interim al worden toegepast. Hoe dat werkt leest uĀ hier.Ā  Ā 

PGS-33-2

PGS 33-2:2021 versie 1.0 (augustus 2021) ā€“ interim PGS

Overige beschikbare publicaties

PGS 33-2:2020 versie 0.2 (april 2020) ā€“ interim PGS

Voorgaande publicaties

Actualisatie planning

2320
2320
2420
2420
2420
2520
2520
2520