Nieuwe versie van PGS 29 gepubliceerd

6 July 2022

De PGS-programmaraad heeft tijdens de vergadering van 23 juni jl. een nieuwe versie van PGS 29 goedgekeurd. Dit definitieve concept van PGS 29 is beschikbaar op deze website.

PGS 29:2022 versie 0.1 (juli 2022) heeft als titel: Brandbare vloeistoffen – Opslag – Richtlijn voor de veilige bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks.
 
Deze conceptversie is de opvolger van PGS 29:2021 versie 1.1. De PGS is opgesteld door het PGS-team waarin deelnemers van zowel bedrijfsleven als overheid zijn vertegenwoordigd. De Programmaraad heeft besloten dat er geen externe commentaarronde zal plaatsvinden.
In bijlage J (tabel 20 en 22) is beschreven wat er in deze 2022 versie is gewijzigd ten opzicht van de 2021 versie 1.1.
 
De concept PGS heeft momenteel nog geen juridische status. Het concept zal eerst voor een notificatieprocedure worden voorgelegd aan de Europese Commissie en vervolgens worden vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Pas hierna heeft deze PGS een definitieve status en zal deze PGS als definitieve versie worden gepubliceerd op de PGS-website. Ook kan deze nieuwe versie van PGS 29 dan in het Bkl worden aangewezen. De verwachting is dat dat pas in 2023 zal gebeuren.
 
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het bovengenoemde kan deze PGS toch al worden toegepast. Hoe dat werkt leest u hier
 
Om naar de PGS 29 pagina te gaan kunt u hier klikken.  

Bekijk compleet PGS nieuws archief