Organische peroxiden: Opslag

Richtlijn voor het veilig opslaan van organische peroxiden


Deze PGS 8 Nieuwe Stijl bevat maatregelen waarmee de risico's van het opslaan van organische peroxiden te beheersen zijn.

PGS 8 Nieuwe Stijl versie 1.0 (Augustus 2021) is een digitale PGS. Met de digitale PGS is beoogd om PGS’en in Nieuwe Stijl beter doorzoekbaar en overzichtelijker te maken. Inhoudelijk is PGS 8 Nieuwe Stijl versie 1.0 (Augustus 2021) gelijk aan de door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) in september 2020 vastgestelde PGS 8 versie 0.2 en geeft deze invulling aan wettelijke kaders op het gebied van omgeving en arbeidsomstandigenheden. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan deze PGS al worden toegepast. Hoe dat werkt leest u hier.

De komende tijd zal de digitale PGS verder worden ontwikkeld zodat het straks bijvoorbeeld mogelijk is om op meer soorten categorieën te filteren en om de digitale PGS offline te gebruiken. Het is niet mogelijk om de digitale PGS (als PDF) te downloaden. De PGS nieuwe Stijl leent zich niet voor printen in platte tekst, omdat daarmee belangrijke informatie en verbanden verloren gaan. De 0.2 versie (april 2020) van deze PGS is inhoudelijk gelijk aan de huidige digitale PGS. Deze kan op eigen verantwoordelijkheid geprint worden. Houdt er dan wel rekening mee dat de nummering en lay-out kan afwijken van de digitale PGS.

Mochten er per abuis toch fouten zijn gemaakt tijdens de omzetting naar de digitale versie, dan kunnen deze gemeld worden aan [email protected].  

PGS-8

PGS 8:2021 Versie 1.0 (Augustus 2021)

Overige beschikbare publicaties

PGS 8:2020 versie 0.2 (april 2020)

Voorgaande publicaties