Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid


Deze PGS 15 interim bevat maatregelen waarmee de risico's van de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking te beheersen zijn. Een interim PGS is een tussentijdse versie die invulling geeft aan de Omgevingswet zo lang PGS 15 Nieuwe Stijl nog niet gereed is.

PGS 15 interim versie 1.0 is gelijk aan versie 0.2 die in september 2020 is vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) en invulling geeft aan wettelijke kaders op het gebied van omgeving en arbeidsomstandigenheden. Het versienummer is aangepast vanwege de aanstaande invoering van de Omgevingswet en de verwijzingen die daarin zijn opgenomen. 

Een overzicht van de PGS-richtlijnen en de eventueel aangewezen versie in de Omgevingsregeling vindt u op de website van het IPLO: Overzicht PGS-richtlijnen. Hier vindt u ook informatie over ‘vooruitlopen’ indien de laatste PGS-versie (nog) niet is aangewezen in de Omgevingsregeling. 

Meer informatie over PGS Nieuwe Stijl vindt u in de korte introductievideo.

De memo van het RIVM waar in de definitielijst van PGS 15 interim naar wordt verwezen vindt u hier.

Op deze pagina vindt u ook de Handreiking voor het opstellen van een Uitgangspunten Document (UPD) voor Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen (VBB-systemen). Dit document heeft als doel om de gebruiker te helpen bij het opstellen van een UPD. De handreiking is gebaseerd op PGS 15, 2016 versie 1.0 (september 2016) en sluit ook aan bij de UPD-voorschriften van deze richtlijn (en van PGS 15 interim). Een UPD kan ook bij andere PGS-richtlijnen worden gebruikt. Vooral hoofdstuk 7 biedt aanknopingspunten om het UPD breder toe te passen.  

PGS-15

PGS 15:2023 versie 0.1 (NOVEMBER 2023)

Overige beschikbare publicaties

PGS 15:2021 versie 1.0 (augustus 2021) – interim PGS

PGS 15:2020 versie 0.2 (april 2020) – interim PGS

Handreiking UPD voor VBB-systemen juli 2017

Voorgaande publicaties

Actualisatie planning

2420
2420
2420
2520
2520
2520
2620
2620
2620

Vraag en antwoord