Brandbare vloeistoffen – Opslag

Richtlijn voor de veilige bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks


PGS 29 ‘Nieuwe Stijl’ bevat maatregelen waarmee de risico's van de bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks te beheersen zijn. Hieronder volgt een korte toelichting op de meest recente versies die op deze website te vinden zijn. 

Een overzicht van de PGS-richtlijnen en de eventueel aangewezen versie in de Omgevingsregeling vindt u op de website van het IPLO: Overzicht PGS-richtlijnen. Hier vindt u ook informatie over ‘vooruitlopen’ indien de laatste PGS-versie (nog) niet is aangewezen in de Omgevingsregeling. 

Meer informatie over PGS Nieuwe Stijl vindt u in de korte introductievideo.

PGS 29:2022 versie 1.0 (maart 2023)

PGS 29:2022 versie 1.0 (maart 2023) is goedgekeurd door het BOb (Bestuurlijk Omgevingsberaad) op 29 maart 2023. Inhoudelijk is deze versie gelijk aan PGS 29:2022 versie 0.2 (november 2022).

PGS 29:2022 versie 0.2 (november 2022) (conceptversie)

In PGS 29:2022 versie 0.2 (november 2022) is een fout in maatregel M133 hersteld. In de vorige versie (PGS 29:2022 versie 0.1 (juli 2022) was een aantal regels tekst weggevallen. PGS 29:2022 versie 0.2 (november 2022) is goedgekeurd door de PGS-stuurgroep op 1 november 2022.

PGS 29:2022 versie 0.1 (juli 2022) (conceptversie)

Deze conceptversie is de opvolger van PGS 29:2021 versie 1.1.

PGS 29:2021 versie 1.1 (december 2021)

De tekst van par 7.6.6 van PGS 29:2021 versie 1.0 (augustus 2021) luidt: ‘De overheid is van mening dat de kwaliteit van dit onafhankelijk toezicht moet worden geborgd door accreditatie/certificatie. Hiervoor zal de wet moeten worden aangepast’. In deze 1.1 versie is deze tekst vervangen door: ‘De overheid is van mening dat de kwaliteit van dit onafhankelijk toezicht moet worden geborgd door accreditatie/certificatie. Dit vraagt een wettelijke regeling. In dat verband is het ministerie van SZW voornemens om het WBDA 2016 uit te breiden naar PGS 29 tanks. Zolang het WBDA 2016 nog niet is aangepast accepteert de overheid dat ODI's niet zijn geaccrediteerd’.

Dit is een subversie. Een subversie wordt niet in de Omgevingsregeling opgenomen.

PGS 29:2021 versie 1.0 (augustus 2021)

Met deze digitale PGS is beoogd om PGS’en in Nieuwe Stijl beter doorzoekbaar en overzichtelijker te maken. Inhoudelijk is deze digitale versie gelijk aan de PDF versie van PGS 29:2020 versie 0.2 (april 2020).

PGS 29:2020 versie 0.2 (april 2020)

Dit is een PDF. Inhoudelijk is deze versie gelijk aan PGS 29:2021 versie 1.0 (augustus 2021). Deze kan op eigen verantwoordelijkheid geprint worden. Houdt er dan wel rekening mee dat de nummering en lay-out kan afwijken van de digitale PGS.

PGS-29

PGS 29:2022 versie 1.0 (maart 2023)

Overige beschikbare publicaties

PGS 29:2022 versie 0.2 (november 2022)

PGS 29:2022 versie 0.1 (juli 2022)

PGS 29:2021 versie 1.1 (december 2021)

PGS 29:2021 versie 1.0 (augustus 2021)

PGS 29:2020 versie 0.2 (april 2020)

Voorgaande publicaties