Brandbare vloeistoffen – Opslag

Richtlijn voor de veilige bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks


PGS 29 ‘Nieuwe Stijl’ bevat maatregelen waarmee de risico's van de bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks te beheersen zijn. Hieronder volgt een korte toelichting op de meest recente versies die op deze website te vinden zijn. 

LET OP: met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 wordt het Bkl (Besluit kwaliteit leefomgeving) van kracht, waarin PGS 29:2021 versie 1.0 (augustus 2021) is aangewezen.

PGS 29:2022 versie 1.0 (maart 2023)

PGS 29:2022 versie 1.0 (maart 2023) is goedgekeurd door het BOb (Bestuurlijk Omgevingsberaad) op 29 maart 2023. Deze versie zal nog worden aangewezen in het Bkl. Inhoudelijk is deze versie gelijk aan PGS 29:2022 versie 0.2 (november 2022).

PGS 29:2022 versie 0.2 (november 2022) (conceptversie)

In PGS 29:2022 versie 0.2 (november 2022) is een fout in maatregel M133 hersteld. In de vorige versie (PGS 29:2022 versie 0.1 (juli 2022) was een aantal regels tekst weggevallen. PGS 29:2022 versie 0.2 (november 2022) is goedgekeurd door de PGS-stuurgroep op 1 november 2022 . Deze PGS moet nog worden vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb).

PGS 29:2022 versie 0.1 (juli 2022) (conceptversie)

Deze conceptversie is de opvolger van PGS 29:2021 versie 1.1.

Deze conceptversie zal nog worden vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Na vaststelling door het BOb zal deze PGS als definitieve versie worden gepubliceerd op de PGS-website.

PGS 29:2021 versie 1.1 (december 2021)

De tekst van par 7.6.6 van PGS 29:2021 versie 1.0 (augustus 2021) luidt: ‘De overheid is van mening dat de kwaliteit van dit onafhankelijk toezicht moet worden geborgd door accreditatie/certificatie. Hiervoor zal de wet moeten worden aangepast’. In deze 1.1 versie is deze tekst vervangen door: ‘De overheid is van mening dat de kwaliteit van dit onafhankelijk toezicht moet worden geborgd door accreditatie/certificatie. Dit vraagt een wettelijke regeling. In dat verband is het ministerie van SZW voornemens om het WBDA 2016 uit te breiden naar PGS 29 tanks. Zolang het WBDA 2016 nog niet is aangepast accepteert de overheid dat ODI's niet zijn geaccrediteerd’.

Dit is een subversie. Een subversie wordt niet in het Bkl opgenomen.

PGS 29:2021 versie 1.0 (augustus 2021)

Met deze digitale PGS is beoogd om PGS’en in Nieuwe Stijl beter doorzoekbaar en overzichtelijker te maken. Deze versie wordt in het Bkl aangewezen als deze met de inwerkingtreding van de Omgevingswet van kracht wordt. 

Inhoudelijk is deze digitale versie gelijk aan de PDF versie van PGS 29:2020 versie 0.2 (april 2020)

PGS 29:2020 versie 0.2 (april 2020)

Dit is een PDF. Inhoudelijk is deze versie gelijk aan PGS 29:2021 versie 1.0 (Augustus 2021). Deze kan op eigen verantwoordelijkheid geprint worden. Houdt er dan wel rekening mee dat de nummering en lay-out kan afwijken van de digitale PGS.

PGS al gebruiken in de periode tot inwerkingtreding Omgevingswet

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het bovengenoemde kunnen PGS-richtlijnen toch al worden toegepast. Hoe dat werkt leest u hier

Digitale versies

De komende tijd zal de digitale PGS verder worden ontwikkeld zodat het straks bijvoorbeeld mogelijk is om op meer soorten categorieën te filteren. Het is niet mogelijk om de digitale PGS (als PDF) te downloaden. De PGS Nieuwe Stijl leent zich niet voor printen in platte tekst, omdat daarmee belangrijke informatie en verbanden verloren gaan. 

PGS-29

PGS 29:2022 versie 1.0 (maart 2023)

Overige beschikbare publicaties

PGS 29:2022 versie 0.2 (november 2022)

PGS 29:2022 versie 0.1 (juli 2022)

PGS 29:2021 versie 1.1 (december 2021)

PGS 29:2021 versie 1.0 (augustus 2021)

PGS 29:2020 versie 0.2 (april 2020)

Voorgaande publicaties