Interim PGS versies voor Omgevingswet: PGS 12, 15, 31 en 33-2

28 October 2019

Alle PGS-richtlijnen worden gereed gemaakt voor de komst van de nieuwe Omgevingswet. Ze worden daarvoor omgezet in Nieuwe Stijl, gebaseerd op een risicobenadering waarbij er scenario’s en doelen zijn opgenomen. Enkele PGS-richtlijnen zullen echter eerst nog als interim versie worden gepubliceerd.

De Omgevingswet zal begin april 2020 naar Brussel worden gestuurd ter notificatie aan de Europese Commissie. Het doel van deze notificatie is het voorkomen dat landen nieuwe wetten en regels invoeren die het vrije verkeer van diensten en goederen binnen de EU belemmeren. Omdat het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) dat daaronder hangt verwijst naar PGS-richtlijnen zullen deze ook mee naar Brussel moeten. Voor een aantal PGS-richtlijnen lukt het niet om deze op tijd in Nieuwe Stijl gereed te hebben. 

Er is daarom besloten om die richtlijnen als interim versie te publiceren en vervolgens de tijd te nemen om deze richtlijnen met een gedegen proces in Nieuwe Stijl af te ronden. Dit geldt voor PGS 12, 15, 31 en 33-2. Kenmerken van de interim versie zijn:

  • De maatregelen zijn inhoudelijk gelijk aan de huidige PGS-en
  • Tegenstrijdigheden met wetgeving zijn verwijderd
  • De teksten sluiten aan op de nieuwe Omgevingswet
  • Maatregelen die al in directwerkende wetgeving (o.a. Warenwetbesluiten) zijn geregeld, zijn verwijderd. 
  • De wettelijke grondslagen (arbeidsveiligheid, brandveiligheid, omgevingsveiligheid, brand- en rampenbestrijding) zijn bij de maatregelen weergegeven.  

PGS 15 Nieuwe Stijl

Voor PGS 15 is er al een externe commentaarronde voor Nieuwe Stijl gestart. De reacties op dit concept zullen worden gebruikt om PGS 15 Nieuwe Stijl te verbeteren. Mogelijk volgt er in de loop van 2020 nog een tweede commentaarronde ten behoeve van PGS 15 Nieuwe Stijl als er veel is veranderd t.o.v. het huidige concept van PGS 15 Nieuwe Stijl.   

Bekijk compleet PGS nieuws archief