Stoffendatabase SERIDA


De SERIDA database (PGS5) wordt niet meer geactualiseerd. In overleg met VROM heeft RIVM besloten om deze database niet langer beschikbaar te stellen. Als alternatief kunt op de website van het RIVM het zoeksysteem gebruiken om de risico's van gevaarlijke stoffen op te zoeken.

SERIDA was een stoffenbestand waarin onder andere de fysische en toxicologische kenmerken van een groot aantal gevaarlijke stoffen waren samengebracht. Een bedrijf of vergunningverlenende overheid kon deze gegevens gebruiken om vast te stellen of de eisen van het Besluit Risico’s zware ongevallen (BRZO) van toepassing waren. De SERIDA database werd ook aangeduid als deel 5 uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS5). In de Staatscourant van 4 december 2007 is gepubliceerd dat de PGS5 is ingetrokken.