Overige gevaarlijke vloeistoffen – Opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties


PGS 31 interim versie 1.0 bevat maatregelen waarmee de risico's van de opslag van gevaarlijke vloeistoffen (anders dan verpakte chemicaliën en brandstoffen) te beheersen zijn. Een interim PGS is een tussentijdse versie die invulling geeft aan de Omgevingswet zo lang PGS 31 Nieuwe Stijl nog niet gereed is.

PGS 31 interim versie 1.0 is gelijk aan versie 0.2 die in september 2020 is vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) en invulling geeft aan wettelijke kaders op het gebied van omgeving en arbeidsomstandigenheden. Het versienummer is aangepast vanwege de aanstaande invoering van de Omgevingswet en de verwijzingen die daarin zijn opgenomen. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan deze PGS interim al worden toegepast. Hoe dat werkt leest u hier.   

PGS 31 wordt momenteel herzien. De concept versie PGS 31 versie 0.1 is op 14 april 2023 gepubliceerd. Aansluitend heeft er gedurende twee maanden een openbare commentaarronde plaatsgevonden. Momenteel werkt het PGS 31-team aan de afronding van de publicatie. 

PGS-31

PGS 31:2021 versie 1.0 (augustus 2021) – interim PGS

Overige beschikbare publicaties

PGS 31:2020 versie 0.2 (april 2020) – interim PGS

PGS 31:2023 versie 0.1 (APRIL 2023)

Voorgaande publicaties

Actualisatie planning

2320
2320
2320
2420
2420
2420
2520
2520
2520