Overige gevaarlijke vloeistoffen – Opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties


PGS 31 Nieuwe Stijl bevat maatregelen waarmee de risico's van de opslag van gevaarlijke vloeistoffen (anders dan verpakte chemicaliën en brandstoffen) in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties te beheersen zijn.

PGS 31:2024 versie 1.0 (januari 2024) is goedgekeurd door de PGS-stuurgroep en vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). 

PGS 31:2024 versie 1.0 vervangt PGS 31:2021 versie 1.0 die op dit moment nog is aangewezen in de Omgevingsregeling. Dit is een interim PGS, een tussentijdse versie die invulling geeft aan de Omgevingswet zo lang PGS 31:2024 versie 1.0 nog niet is aangewezen in de Omgevingswet.

Een overzicht van de PGS-richtlijnen en de eventueel aangewezen versie in de Omgevingsregeling vindt u op de website van het IPLO: Overzicht PGS-richtlijnen. Hier vindt u ook informatie over ‘vooruitlopen’ indien de laatste PGS-versie (nog) niet is aangewezen in de Omgevingsregeling. 

Meer informatie over PGS Nieuwe Stijl vindt u in de korte introductievideo.

PGS-31

PGS 31:2024 versie 1.0 (JANUARI 2024)

Overige beschikbare publicaties

PGS 31:2021 versie 1.0 (augustus 2021) – interim PGS

PGS 31:2020 versie 0.2 (april 2020) – interim PGS

Voorgaande publicaties