PGS 37-1 Energieopslagsystemen (EOS) is nu gepubliceerd en kan worden toegepast

31 July 2023

Energie Opslag Systeem
Energie Opslag Systeem

We maken steeds vaker gebruik van Energie Opslag Systemen met lithium batterijen. Om dit op een verantwoorde manier te doen, is in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen PGS 37-1 ontwikkeld door een team van experts vanuit bedrijfsleven en overheden. Na een uitgebreid en zorgvuldig proces en goedkeuring door de PGS-stuurgroep, is nu het document als definitief concept gereed voor publicatie. PGS 37-1 richt zich specifiek op de veiligheid van lithiumhoudende energiedragers en de juiste toepassing ervan in een Energie Opslag Systeem (EOS). PGS 37-1 zorgt voor uniforme maatregelen, wat essentieel is gezien de snelle opkomst van EOS’en in zowel de industrie als de woonomgeving. PGS 37-2 over opslag van lithiumhoudende energiedragers sluit aan op dit eerste deel en zal binnenkort worden gepubliceerd.Waarom is er een PGS 37-1 voor lithium batterijen nodig?

De afgelopen jaren is er een aanzienlijke toename geweest in het gebruik van Energie Opslag Systemen met lithium batterijen. Helaas brengt dit ook gevaren met zich mee, met name wanneer er brand uitbreekt en daardoor giftige gassen vrijkomen. Mede omdat er momenteel nog maar beperkte wet- en regelgeving is, is besloten om een PGS-richtlijn op te stellen voor dit onderwerp.

Waarover gaat de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen?

Richtlijn PGS 37-1 voor de veilige opslag van elektriciteit in Energie Opslag Systemen gaat over hoe je op een veilige manier met ‘grote batterijen’ moet omgaan. Deze batterijen bestaan uit gekoppelde lithiumbatterijen die worden gebruikt om energie op te slaan en vervolgens elektriciteit te leveren. Ze worden bijvoorbeeld door bewonersverenigingen gebruikt om zonne-energie op te slaan, terwijl energiemaatschappijen ze gebruiken om windenergie op te slaan of schommelingen in het elektriciteitsnet te stabiliseren. Vanwege het risico op een thermal runaway, een brand die zich voordoet in de energiedrager en niet zomaar te stoppen is, kunnen ze potentieel gevaarlijk zijn. Daarom is het van cruciaal belang om ze op de juiste manier toe te passen.

Voor wie is de richtlijn handig?

De richtlijn is nuttig voor:

  • bedrijven die EOS‘en gebruiken
  • bedrijven die EOS‘en bouwen en installeren
  • woningbouwverenigingen of verenigingen van bewoners die gebruik maken van een EOS
  • ingenieurs- en adviesbureaus
  • gemeenten en omgevingsdiensten die vergunningen maken voor deze bedrijven
  • de brandweer die advies geeft over hoe je veilig een EOS toepast

Moet ik straks aan de richtlijn voldoen?

Nu de PGS is vastgesteld door de PGS-stuurgroep en gepubliceerd is, kan deze vervolgens worden goedgekeurd door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Verwachting is dat dit in het najaar van 2023 zal plaatsvinden. Het voornemen bestaat om PGS 37-1 vervolgens aan te wijzen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). In de aanloop daarnaartoe zal in een notitie duidelijk worden beschreven op welke wijze bedrijfsleven en overheden gebruik kunnen maken van PGS 37-1 in de periode totdat deze is aangewezen in het Bal.

In de periode tot goedkeuring door het BOb kan PGS 37-1 al worden toegepast. Inhoudelijk zal de richtlijn niet meer veranderen.

Bent u op zoek naar meer informatie?

Op de PGS-website is meer informatie over PGS 37-1 te vinden: https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/pgs37-1/.

Zie ook de norm NEN 4288:2020 ‘Bedrijfsvoering van batterij-energieopslagsystemen - Aanvullende eisen op NEN 3140’: www.nen.nl/nen-4288-2020-nl-276480.

Voor vragen en reacties kan men contact opnemen met het PGS-programmabureau, e-mail: [email protected]. Voor vragen over NEN-normen of deelname aan normcommissies is het volgende e-mailadres beschikbaar: [email protected].

Bekijk compleet PGS nieuws archief