Nieuwe versie PGS 19 'Propaan en butaan: opslag' beschikbaar

29 October 2013Het PGS 19-team heeft hard gewerkt aan een nieuwe versie van PGS 19. Vanaf nu is deze te downloaden van de PGS-website.

In PGS 19 zijn eisen opgenomen voor de opslag van propaan en butaan. De belangrijkste veranderingen van deze herziening van PGS 19 zijn:

 • De publicatie is in de lay-out gezet zoals die voor de gehele PGS-reeks geldt.
 • De PGS is in lijn gebracht met Europese normen en regelgeving (waaronder een eerste afstemming met EU-GHS). De classificatie is reeds gebaseerd op de CLP-regelgeving.

 • Interne veiligheidsafstanden zijn herrekend door het RIVM. Voor de meeste situaties zijn de interne veiligheidsafstanden kleiner geworden.

 • Ondergrondse opslag is ruimer mogelijk gemaakt door te verwijzen naar internationale regelgeving.

 • Waarderen van de veiligheidsmaatregelen die vertaald kunnen worden in een effectiever gebruik van de ruimte om de tank

Aanleiding van de actualisatie

De vorige PGS 19 Opslag van propaan was opgesteld in 2008. Aanleiding van deze actualisatie was het advies van het RIVM om de interne veiligheidsafstanden opnieuw te berekenen. Het RIVM was tot de conclusie gekomen dat de interne veiligheidsafstanden die in de PGS 19:2008 staan niet te herproduceren zijn en een afwijking vertonen met de huidige rekentools.

De Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) heeft in 2006 aangegeven dat alle belanghebbenden onderschrijven dat de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen verouderd is en wordt de noodzaak tot actualisatie in het algemeen onderschreven.

Naast deze algemene toezegging tot actualisatie gaven ook de vertegenwoordigers van de industrie aan een actualisatie van de PGS 19 noodzakelijk te vinden.

Een eenduidig kader van normen, wet- en regelgeving en technische eisen helpt bij het voorkomen van bijvoorbeeld onnodige vergunningsproblemen, belemmering van marktintroductie en onnodige inkomstenderving.

Procedurele informatie

De actualisatie van PGS 19 is begeleid door de PGS-beheerorganisatie en tot stand gekomen onder eindverantwoordelijkheid van het PGS 19-team met daarin vertegenwoordigers vanuit de volgende organisaties/bedrijven:

 • Brandweer Nederland
 • Recron

 • PGS-projectbureau

 • VNO-NCW

 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

 • Vereniging Vloeibaar Gas (VVG)

 • Ministerie SZW

 • Kenniscentrum InfoMil

 • Landelijk Woonschepen Overleg/Vereniging Wonen, Varen, Werken

 • Interprovinciaal overleg (IPO)

 • VNO-NCW

 • Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland)

 • NBP-PED

 • Ondernemersvereniging voor vervoer en logistiek (EVO)

De totstandkoming van de PGS-tekst is uitgevoerd op basis van de procedures voor het opstellen van publicaties. De volgende actualisatie van PGS 19 (of een screening om de noodzaak voor actualisatie in kaart te brengen) is normaliter voorzien in 2017.

Graag maken we u ook attent op de trainingen over de toepassing van deze nieuwe PGS 19, die in samenwerking met NEN en de VVG worden gegeven.

PGS 19:2013 is vanaf nu te downloaden vanaf de website.

Bekijk compleet overig nieuws archief