Bijeenkomst LNG vulstations voor motorvoertuigen met PGS 33-1

21 October 2013Wilt u in een dag op de hoogte zijn van alle aspecten van PGS 33-1 LNG vulstations voor motorvoertuigen? Dat is mogelijk door u op te geven voor de bijeenkomst die wordt gegeven op 11 december 2013 in Utrecht of op 29 januari 2014 in Oegstgeest.   

Vloeibaar gemaakt aardgas, Liquified Natural Gas (LNG), is een sterk opkomende brandstof voor de transportsector aangezien LNG een hoge energiedichtheid heeft en relatief lagere uitstoot aan luchtvervuilende stoffen.

In PGS 33-1 "LNG vulstations" zijn richtlijnen opgenomen voor het ontwerpen, bouwen, en functioneren van LNG vulstations. Hieronder vallen onder meer de ontwerpeisen die worden gesteld aan de installatie, de toegepaste componenten en de gebruiksomstandigheden. Daarnaast zijn interne en externe risico's en veiligheidsafstanden belangrijk. Tevens worden de operationele aspecten en inspecties beschreven. Ook de bevoorrading en de daarbij behorende procedures zijn aangegeven.

Tijdens de bijeenkomst wordt duidelijk wat LNG nu precies is. Welke eisen PGS 33-1 stelt, en hoe deze eisen in de praktijk toe te passen zijn. Wat komt er kijken bij het verlenen van een vergunning, wat zegt de PGS over afleverinstallatie in werking, welke verantwoordelijkheden en rollen zijn er en hoe zit het met de veiligheidsmaatregelen?

Meer infomatie over deze bijeenkomst kunt u hier lezen.

Bekijk compleet overig nieuws archief