Actualisatie PGS 12: 'Ammoniak: opslag en verlading'

13 July 2011De huidige versie van de PGS 12 “Ammoniak: opslag en verlading” is verschenen in 1999. PGS 12 bevat voorschriften voor opslag en verlading van ammoniak in bulk en is van toepassing voor zowel opslag onder druk, als voor gekoelde, drukloze opslag van ammoniak.

In het Kabinetstandpunt AGS-advies PGS 12 van 2 september 2010 vraagt de Minister van VROM de PGS-beheerorganisatie om actualisatie van de PGS 12.

 Doelstelling van de actualisatie is:

• verwerken nieuwe wetgeving
• benutten van mogelijkheden om lastendruk te verlagen
• opnemen van brancherichtlijnen Fertilizers Europe.

De geactualiseerde PGS 12 zal vermoedelijk eind 2012 beschikbaar zijn.

Bekijk compleet overig nieuws archief