PGS 12, publicatie over ammoniak, opslag en verlading is geactualiseerd

1 May 2014PGS 12 ‘Ammoniak: opslag en verlading’, is gepubliceerd. De publicatie is beschikbaar op de website.

Deze geactualiseerde richtlijn geeft richtlijnen en eisen voor een veilige opslag en verlading van ammoniak en het beperken van eventuele effecten. Het betreft opslag onder druk in zowel cilinders als bollen als in gekoelde atmosferische tanks waarbij geen ondergrens of bovengrens wordt gesteld voor het volume van de opslag van ammoniak.

Deze versie vervangt PGS 12: ‘Ammoniak: opslag en verlading’, PGS 12:2009.
De belangrijkste veranderingen bij de herziene PGS 12 zijn:

  • gasdetectie met alarmering is nu verplicht;
  • plaatsen van bluswatermonitoren in plaats van waterslangen;
  • bij grootschalige opslag kan op basis van risk based inspection alternatieve inspectie methoden worden gebruikt;
  • uniformeren voorschriften van verschillende verladingsmodaliteiten zijn mede op basis van Fertilizers Europe Guidance documenten;
  • de veiligheidsvoorschriften bij transport in de landbouw zijn verwijderd.


Ga direct naar PGS 12:2014

Bekijk compleet overig nieuws archief