Nieuwe wettelijke aanwijzing PGS

25 March 2013Als IPPC-bedrijven een vergunning aanvragen, moet het bevoegd gezag in het kader van de omgevingsvergunning rekening houden met de Nederlandse informatiedocumenten over beste beschikbare technieken (BBT).

Dit staat in de Regeling omgevingsrecht (MOR, artikel 9.2). In de bijlage van de regeling staat een lijst met deze Nederlandse informatiedocumenten. De lijst is per 1 januari 2013 geactualiseerd.
De lijst in de bijlage van het MOR bevat nu de in 2011 geactualiseerde publicaties uit de publicatiereeks gevaarlijke stoffen:

 • PGS 8:2011 ‘Organische peroxiden: Opslag’
 • PGS 15:2011 ‘Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen’
 • PGS 25:2009 versie 1.1 ‘Aardgas-afleverinstallaties voor
      motorvoertuigen’
 • PGS 28:2011 ‘Vloeibare brandstoffen - ondergrondse
      tankinstallaties en afleverinstallaties’
 • PGS 30:2011 ‘Vloeibare brandstoffen - bovengrondse
      tankinstallaties en afleverinstallaties’
 •  

  IPPC
  Een IPPC-bedrijf is een bedrijf dat onder de IPPC-richtlijn (richtlijn inzake industriële emissies) vergunningsplichtig is. Voor IPPC-installaties betekent dit dat ze (binnen vier jaar) aan deze laatste versies van de PGS moeten voldoen.

  Bekijk compleet overig nieuws archief