concept PGS 14 beschikbaar voor openbare commentaarronde

1 June 2016Een concept van PGS 14: Brandblus- en brandbeheersingssystemen – Handreiking voor de toepassing bij PGS 15 opslagen is momenteel beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Aanleiding voor deze nieuwe handreiking

Actualisatie was nodig vanwege doorontwikkeling in de techniek, gewijzigde regelgeving, het verschijnen van de geactualiseerde PGS 15 en enkele nieuwe ervaringen met brandbestrijdingssystemen. Daarnaast is het Handboek brandbestrijdingssystemen nog geënt op de CPR 15-reeks.

De PGS 14 handreiking is een supplement op PGS 15 en heeft als doel de kenmerken van de verschillende brandbestrijdingssystemen inzichtelijker en beter toepasbaar te maken. Het geeft achtergrondinformatie over aspecten van branddetectie en brandbestrijding, bijvoorbeeld in relatie tot vereiste beschermingsniveaus. Daarnaast bevat het voorbeelden van de toepassing van PGS 15, onder meer voor de berekening van bluswateropvangcapaciteit. PGS 14 moet naast PGS 15 worden gebruikt. Voor de situaties waarin volgens PGS 15 beschermingsniveau 1 vereist is, is toepassing van PGS 14 aan de orde. In PGS 15 is in paragraaf 4.2 vastgelegd wanneer beschermingsniveau 1 vereist is.

Deze handreiking is dan ook primair opgesteld om in bovenstaande behoefte te voorzien. De handreiking is gebaseerd op de PGS 15 richtlijn 2016 versie 1.0 (naar verwachting zal deze medio dit jaar worden gepubliceerd) en sluit dan ook aan bij alle gerelateerde voorschriften van deze richtlijn.

Commentaar indienen

U kunt de conceptversie van PGS 14 downloaden. Vervolgens wordt u gevraagd met de wijzigingstabel uw wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen.

LET OP: wijzigingsvoorstellen die niet in de bovengenoemde wijzigingstabel worden aangeleverd of na de deadline binnenkomen, worden niet behandeld.

Ondanks alle inspanningen kan het zijn dat er onvolkomenheden in het document zitten. Deze zullen bij het verwerken van het binnengekomen commentaar en tijdens de redactionele- en kwaliteitscontrole zorgvuldig worden opgepakt.

U kunt uw reactie uiterlijk tot 1 september a.s. sturen naar: [email protected].

Vervolgstappen

Na sluiting van de publieke commentaarperiode zal het PGS 14/PGS 15 Cluster B-team bij elkaar komen om de ingekomen reacties te bespreken. Na verwerking van alle commentaren zal de definitieve handreiking ter goedkeuring worden aangeboden aan de Programmaraad. De verwachting is dat de definitieve versie van PGS 14 in het 4e kwartaal wordt gepubliceerd.

N.B.: Per abuis is op 1-6-2016 niet de juiste versie gepubliceerd op deze website. De juiste versie vindt u vanaf nu wel terug op deze website. Onze excuses voor dit ongemak. De reactietermijn is bovendien verlengd van 1 augustus tot 1 september.  

Bekijk compleet overig nieuws archief