Concept PGS waterstof afleverinstallaties ter commentaar

20 October 2014

Waterstof afleverinstallatie
Waterstof afleverinstallatie


Om waterstof veilig op de Nederlandse markt te zetten, zijn duidelijke (technische) veiligheidsvoorschriften nodig. De PGS-programmaraad heeft daarom besloten een nieuwe PGS-publicatie op te stellen. Het concept van deze PGS 35 'Waterstof: afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen' is gepubliceerd voor commentaar. Geïnteresseerden hebben tot en met 15 december a.s. de mogelijkheid om commentaar in te dienen bij het PGS-projectbureau.

PGS 35 heeft tot doel om bij de aflevering van waterstof aan wegvoertuigen veiligheids- en milieuvriendelijke-aspecten te borgen. Verder draagt de PGS bij aan het verduidelijken en vereenvoudigen van procedures ten behoeve van vergunningverlening op het gebied van de bouw, beheer en onderhoud van waterstof afleverinstallaties. PGS 35 is een richtlijn waarin de state-of-art ontwikkelingen en ervaringen met waterstof zijn gevat in heldere voorschriften.

Alternatieve brandstof
Waterstof kan worden beschouwd als een van de alternatieve brandstoffen voor wegvoertuigen in Nederland en Europa (personenauto’s, bussen, en vrachtwagens met een brandstofcel). De marktintroductie van rijden op waterstof vindt momenteel in Europa plaats – ook in Nederland. Duidelijke (technische) veiligheidsvoorschriften zijn hierbij van groot belang.

Commentaar leveren
Bekijk ook het concept van PGS 35. Commentaar indienen is mogelijk door met de wijzigingstabel eventuele wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen. Reacties kunnen tot uiterlijk 15 december a.s. gestuurd worden naar [email protected].

Voor meer informatie over deze richtlijn of over het proces: Indra te Ronde, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 406.

Vervolgstappen en informatie
Het commentaar zal vervolgens worden besproken in het PGS 35 -team. Na goedkeuring door de PGS-programmaraad is de verwachting dat PGS 35 het tweede kwartaal 2015 wordt gepubliceerd.

Bekijk compleet overig nieuws archief