Nieuwe PGS 33-2 ‘Aardgas: afleverinstallaties van LNG voor vaartuigen’ gepubliceerd

15 April 2014Naast PGS 33-1 voor LNG vulstations is er nu ook een deel beschikbaar voor het bunkeren van schepen: PGS 33-2. PGS 33-2 beschrijft het ontwerpen, realiseren en beheren van LNG-bunkerinstallaties op het land en op een drijvende inrichting. Hieronder vallen o.a. de ontwerpeisen voor de installatie, de toegepaste componenten en de gebruiksomstandigheden. Daarnaast geeft PGS 33-2 informatie over interne en externe veiligheidsafstanden.

De introductie van LNG in de small-scale keten heeft de afgelopen jaren een toevlucht genomen. Er waren echter nog hiaten op het gebied van sluitende wet- en regelgeving. Er was dan ook dringend behoefte aan voorschriften om bij de aflevering van LNG aan voer- en vaartuigen veiligheids- en milieuvriendelijke aspecten te borgen. Dergelijke voorschriften kunnen gebruikt worden ten behoeve van vergunningverlening op het gebied van de bouw, beheer en onderhoud van LNG afleverinstallaties.

Het PGS 33-2 team heeft daarom zeer hard gewerkt om deze PGS binnen afzienbare tijd gereed te krijgen. Het team bestaat uit experts uit het bedrijfsleven (brandstof leveranciers, bunkerbedrijven, reders, certificerings bureau’s en scheepvaartondernemers), en overheden (brandweer, provincies (IPO), gemeenten (VNG) en Arbeidsinspectie).

PGS 33-2 is begin april door de PGS-programmaraad vastgesteld en tijdens de Expert meeting ‘Safety Policy LNG bunkering in the Port of Rotterdam’ op 3 april door Erik Büthker, voorzitter PGS 33-2 team, aangeboden aan Cees Boon van het Havenbedrijf Rotterdam. Het Havenbedrijf zelf is ook actief betrokken geweest bij het opstellen van de PGS.

LNG en CNG

Vloeibaar gemaakt aardgas, Liquefied Natural Gas (LNG), is één van de opkomende brandstoffen in Europa. LNG is interessant als motorbrandstof voor verschillende vervoersmodaliteiten, zoals wegvoertuigen, vaartuigen en railgebonden voertuigen. Aardgas in de vorm van LNG speelt een cruciale rol in de verbetering van de lokale luchtkwaliteit en de transitie naar duurzamere mobiliteit. Het realiseren van een LNG-infrastructuur legt de basis voor het rijden en varen op LNG én vloeibaar biomethaan (LBM). Rijden op aardgas, ‘Compressed Natural Gas’ (CNG), is in Nederland ondertussen doorgebroken. LNG biedt, aanvullend op CNG, vooral oplossingen voor toepassingen waarvoor een grote actieradius gewenst is (bijvoorbeeld vrachtvervoer). PGS 33-1 behandelt het tanken van LNG voor voertuigen en PGS 33-2 behandelt het bunkeren van vaartuigen.

Meer informatie

PGS 33-2 is vanaf nu te downloaden vanaf de website. Mocht u nog vragen hebben over het tot stand komen van een PGS of over de PGS beheerorganisatie dan kunt u contact opnemen met het PGS-projectbureau via [email protected].

Bekijk compleet overig nieuws archief