Mijlpaal NEN – Overeenkomst vloeibaar aardgas getekend door Staatssecretaris

12 February 2015

foto: Aniek Ahlers
foto: Aniek Ahlers


Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) en verschillende partijen uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen ondertekenden op 10 februari de Safety Deal LNG (Liquified Natural Gas). Hiermee leggen de partijen, verenigd in het Nationaal LNG Platform, vast dat zij zich gezamenlijk inspannen voor een veilig transport en gebruik van het vloeibare aardgas in Nederland. Dit doen zij via het Nationaal LNG Veiligheidsprogramma, een onderzoeksprogramma gefaciliteerd door NEN.

LNG is schoner dan traditionele transportbrandstoffen en draagt daarom bij aan het beperken van luchtvervuiling, door bijvoorbeeld veel geringere fijnstofuitstoot. Motoren die op LNG draaien zijn bovendien stiller. De in 2012 gesloten Green Deal Rijn en Wadden was het startsein voor het gebruik van LNG in de Nederlandse transportsector, zowel scheepvaart als wegtransport.

Een voorwaarde voor grootschalig gebruik van deze nieuwe brandstof door binnenvaartschepen en vrachtwagens is natuurlijk dat dit op een veilige manier moet gebeuren. Het doel van het programma is dan ook om via kennisontwikkeling te komen tot passende regelgeving, normen en handleidingen. Bijvoorbeeld over het verlenen van vergunningen voor gebruik en opslag van LNG door tank- en bunkerstations. De kennis zal gebruikt worden voor het actualiseren van PGS 33.

Staatssecretaris Mansveld hecht aan veilig gebruik en opslag van LNG, maar wil ook dat de voorwaarden die hieraan gesteld worden niet onnodig knellend zijn voor de transportsector. Nederland loopt voorop in de toepassing van LNG. Juist daarom is het belangrijk dat kennis en regelgeving samen met bedrijven, overheden, kennisinstituten en ook met de brandweer tot stand komen.

In 2013 liet Mansveld de Tweede Kamer weten Safety Deals als onderdeel van het Programma Duurzame Veiligheid op te nemen. De Safety Deal LNG is een van de eerste voorbeelden hiervan.
Het Nationaal LNG Veiligheidsprogramma wordt gefinancierd door het ministerie van IenM (350.000 euro), het ministerie van Economische Zaken (350.000 euro), het ministerie van Veiligheid en Justitie (90.000 euro) en het bedrijfsleven (350.000 euro).

Op basis van haar expertise om met verschillende partijen tot breed gedragen afspraken te komen is NEN gevraagd het Programmamanagement van het Nationaal LNG Veiligheidsprogramma op zich te nemen.

Klik hier voor meer informatie over het Nationaal LNG Veiligheidsprogramma.

Bekijk compleet overig nieuws archief