Nieuwe PGS 28 en PGS 30 beschikbaar

29 December 2011PGS 28 ‘Vloeibare brandstoffen – ondergrondse tankinstallaties’ en PGS 30 ‘Vloeibare Brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties’ zijn herzien. De reeksen zijn geactualiseerd aan nieuwe wet- en regelgeving en zijn gewijzigd qua indeling en begrippen die worden gehanteerd. De overlap en tegenstrijdigheden zijn hiermee uit de PGSen gehaald.

PGS 28 vormt de basis voor de vergunningsvoorschriften voor benzinetankstations en inrichtingen met vergelijkbare installaties. PGS 30 vormt de basis voor de vergunningsvoorschriften voor kleine bovengrondse tankinstallaties en de daarbij behorende afleverinstallaties. Door de jaren heen zijn er Europese richtlijnen gewijzigd, bijgekomen en zijn nieuwe nationale normen ontwikkeld. Dit maakte het noodzakelijk om de PGS-publicaties aan te passen.

De nieuwe indeling neemt je stap voor stap mee door de PGS-publicatie. Van constructie en installatie, via bedrijfsvoering naar inspectie en onderhoud om af te sluiten met de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. Waar mogelijk zijn de richtlijnen vereenvoudigd.  De voorschriften voor dubbelwandige tanks zijn nu bijvoorbeeld gelijk aan enkelwandige tanks met lekbak.
De inspectie-, keurings- en herkeuringsregimes zijn nu eenduidig en de PGS-publicaties, het activiteitenbesluit en de BRL K903 zijn volledig op elkaar afgestemd.

Aan het actualiseren van PGS 28 en PGS 30 werkten de volgende organisaties en bedrijven mee: NOVE, BETA, Bovag, VNO-NCW, MKB-Nederland, CUMELA Nederland, LTO Nederland, FME-CWM, NVBR, VNPI, Shell, Kiwa, VTI,  VNG,  NEN,  MD Groningen, DCMR en PGS-beheerorganisatie

Bekijk compleet overig nieuws archief